PL EN


2018 | 36 English Version | 277-300
Article title

On the scientific gift for Professor Stefan Sawicki, with general remarks on modern Norwid Studies

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents a review of the collective monograph Strona Norwida. Studia I szkice ofiarowane Profesorowi Stefanowi Sawickiemu (edited by P. Chlebowski, W. Toruń, E. Żwirkowska and E. Chlebowska, Lublin 2008). The discussion of the contents of all 28 scientific articles published in the volume is the starting point for sketching a panorama of contemporary Norwid Studies and determining the contribution of Professor Stefan Sawicki to the development of this discipline.
Contributors
author
References
  • Czapliński P., Efekt bierności. Literatura w czasie normalnym, Kraków 2004.
  • InglotM., Badania nad życiem i twórczością Cypriana Norwida w latach 1990-2002, [in:] idem. Drogami pielgrzyma. Studia i artykuły o twórczości “czwartego wieszcza” Lublin 2007.
  • Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida, vol. I-III, ed. Z. Trojanowiczowa, Z. Dambek, E. Lijewska and I. Grzeszczak. Poznań 2007.
  • Norwid C., Dzieła wszystkie, vol. III, IV, V, VI, VII, X, XI, ed. S. Sawicki, Lublin 2007-2016.
  • Norwid C., Pisma wszystkie, vol. I-XI, compiled, edited, introduced and critically annotated by J.W. Gomulicki. Warsaw 1971-1975.
  • Puzynina J., Korpysz T., Internetowy słownik języka Cypriana Norwida, http://slownikjezykanor wida.uw.edu.pl/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b7e21a2-6432-4bd0-9063-98d56bc6abdb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.