PL EN


2016 | 39 | 219-234
Article title

Attitudes Towards Muslims and Hindus in England. Are British People Afraid of Muslims?

Content
Title variants
PL
Postawy wobec muzułmanów i hindusów w Wielkiej Brytanii. Czy społeczeństwo brytyjskie boi się muzułmanów?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
According to literature and researches in European society there is a fear of Islam, the intensity of which is usually inversely proportional to the average citizen contacts with this religion. Taking in to account the long historical experience of multicultural Britain we wanted to see how it looks like in this society. In 20132014, the Inter-Institutes Migration Research Unit, of Cardinal St. Wyszynski University in Warsaw, did a limited research in England: Attitudes towards Muslims and Hindus in the UK. Limited Study. For the purpose of this research 77 persons were chosen by “snowballing method”. They completed questionnaires prepared according to the Bogardus Social Distance Scale. We asked two questions: Are there any significant differences in our respondents’ attitudes to Hindus and Muslims? Can we say on the base of these differences that it indicates a fear of Muslims? We were interested particularly in the respondents’ attitude to Muslims. Their attitudes towards Hindus were needed only for comparison. This study is treated as exploratory research, that means it does not aim to provide the final and irrefutable answers to the research questions, but merely explores the research topic and shows whether it would be worthwhile to undertake a broader research.
PL
Według literatury i badań w społeczeństwie europejskim panuje lęk przed islamem, którego natężenie jest zwykle odwrotnie proporcjonalne do kontaktów przeciętnego obywatela z tą religią. Biorąc pod uwagę długą historię doświadczeń wielokulturowych Brytyjczyków postanowiono sprawdzić, jak to wygląda w ich społeczeństwie. W latach 2013-2014 Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją UKSW podjął w Anglii ograniczone badania stosunku do muzułmanów i hindusów. Przeprowadzono je przy pomocy ankiety na próbie 77 osób wybranych metodą „kuli śniegowej”. W kwestionariuszu użyto skali dystansu społecznego Bogardusa. Badanie było zorientowane na muzułmanów, postawy wobec hindusów służyły jedynie do porównań wyników. Okazało się, że wprawdzie występowały różnice między stosunkiem do hindusów i muzułmanów, ale tak niewielkie, że na ich podstawie nie można wyciągać wniosków o lęku przed muzułmanami. Pozwala więc to przyjąć tezę, że doświadczenia wielokulturowości z czasów Brytyjskiego Imperium mogą mieć wpływ na obecne społeczeństwo. Były to jednak tylko badania eksploracyjne, co oznacza, że ich celem nie było uogólnienie wyników na całą populację ale raczej pokazanie, że warto ten problem bardziej zgłębić.
Year
Issue
39
Pages
219-234
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa
author
 • Immigrant Pastoral Support Liverpool
References
 • Abbas, T., Islamophobia in the United Kingdom: Historical and Contemporary Political and Media Discourses in the Framing of a 21st-Century Anti-Muslim Racism, in: Islamophobia. The Challenge of Pluralism in the 21st Century, ed. J.L. Esposito – I. Kalin, Oxford University Press, Oxford 2011, p. 63-76.
 • Badania opinii publicznej na temat integracji obywateli państw afrykańskich w Polsce. The public opinion research results on the integration of citizens of African in Poland, Fundacja “Afryka inaczej”, Warszawa 2015.
 • Balicki, J. – Wells, A., The Pendulum Culture? Integration of Young Muslim Immigrants in East London, Trafford, Bloomington, IN (USA) 2011.
 • BBC http://www.bbc.co.uk/news/uk-33715473 The diverse origins of Britain’s Muslims By Jawad IqbalAnalysis and insight editor18 January 2016 [18.01.2016].
 • British Empire, http://www.britishempire.co.uk/ [18.01.2016].
 • British Muslims in Numbers. A Demographic, Socio-economic and Health profile of Muslims in Britain drawing on the 2011 Census, The Muslim Council of Britain, January 2015.
 • Cesari, J., Islamophobia in the West: A Comparison between Europe and the United States, in: ed. J.L. Esposito – I. Kalin, Islamophobia. The Challenge of Pluralism in the 21st Century, Oxford University Press, Oxford 2011, p. 21-43.
 • Gilliat-Ray, S., Muslim in Britain. An Introduction, Cambridge University Press, Cambridge 2010.
 • Intercultural Relationships, Political Science Institute. Cardinal St. Wyszynski University in Warsaw, Research 2012-2013.
 • Kalin, I., Islamophobia and the Limits of Muliticulturalism, in: Islamophobia. The Challenge of Pluralism in the 21st Century, ed. J.L. Esposito – I. Kalin, Oxford University Press, Oxford 2011, p. 3-20.
 • Khan, S. – McMahon, Th., The Batle for British Islam. Reclaming Muslim Identity from Extremism, Saqi Books, London 2016.
 • Muslim News, http://muslimnews.co.uk/news/uk/uk-record-13-muslim-mps-elected-8-of-themwomen/ [18.01.2016].
 • Zebiri, K., Orientalist Themes in Contemporary British Islamophobia, in: Islamophobia. The Challenge of Pluralism in the 21st Century, ed. J.L. Esposito – I. Kalin, Oxford University Press, Oxford 2011, p. 173-190.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b7f12e5-bfb4-4b69-b4cf-e75282e6ea2a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.