PL EN


2014 | 3(40) | 76-95
Article title

Małżeństwo czy jego alternatywy? Preferencje z okresu młodzieńczego w refleksji kobiet niezamężnych w wieku 35–42 lat

Title variants
EN
Marriage or its alternatives? Adolescent preferences in reflection of unmarried women aged 35–42
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podjęta w publikacji problematyka została usytuowana w metodologii jakościowej. Badaniami objęto 38 niezamężnych kobiet w wieku 35–42 lata. Celem badań jest poznanie oczekiwań kobiet w wieku młodzieńczym odnośnie do formy życia małżeńsko-rodzinnego. W badaniu zastosowano jedną z odmian studium przypadku, tj. metodę biograficzną. Materiał został pozyskany za pomocą zmodyfikowanej techniki wywiadu autobiograficzno narracyjnego. Wyniki badań dowiodły, że większość kobiet będąc w wieku 19–21 lat chciała wyjść za mąż. Wszystkie respondentki marzyły o ślubie zawartym w Kościele, bowiem temu towarzyszy nierozerwalnie blichtr ślubny. Część kobiet będąc w wieku 19–21 lat nie myślała o wyjściu za mąż. Ich pomysłem na dorosłe życie było funkcjonowanie w trwałym związku nieformalnym. Trzy kobiety będąc w wieku młodzieńczym nie tylko odrzuciły życie w małżeństwie, ale również udział mężczyzny w swoim życiu.
EN
The issue addressed in the publication has been placed within a qualitative methodology framework. The study involved 38 unmarried women aged 35–42. The aim of the research is to learn about the expectations of adolescent women of the form of marriage and family life. In the research, one form of case study was implemented, i.e. biographical method. The material was collected with a modified technique of autobiographical-narrative interview. The results of the study proved that most of the women wanted to get married when they were 19–21 years old. All the interviewees dreamed of a church wedding as it is inseparably accompanied by a wedding show. Some of the women did not consider marriage when they were 19–21 of age. Their idea for adult life was to live in a long-lasting informal relationship. Three adolescent women rejected not only living in marriage but also the participation of a man in their lives.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b7f53b9-8558-4536-855d-18d8b540a1d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.