PL EN


2015 | 2(36) | 118-135
Article title

Wpływ europeizacji na relacje cywilno-wojskowe w Turcji za rządów partii AKP

Authors
Title variants
EN
The impact of Europeanisation on Turkish civil-military relations during the rule of the AK Party
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Od początku istnienia republiki, armia odgrywała kluczową rolę w kształtowaniu państwa tureckiego. Z punktu widzenia relacji pomiędzy rządzącą Partią Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) i Tureckimi Siłami Zbrojnymi (TSK), proces europeizacji i reform konstytucyjnych, będących rezultatem starania się Turcji o członkostwo w UE, okazał się kluczowym w demokratyzacji państwa, bowiem obie strony, ze względu na przyspieszenie procesów integracyjnych, były zmuszone do nawiązania dialogu. Niestety, po roku 2006, kiedy doszło do pogorszenia relacji pomiędzy UE a Turcją, widoczna stała się radykalizacja poglądów po obu stronach. Głównym celem niniejszej pracy jest ukazanie dynamiki procesów zachodzących w Turcji w ciągu ostatnich lat, ze szczególnym uwzględnieniem relacji cywilno-wojskowych oraz reform konstytucyjnych będących rezultatem harmonizacji prawa tureckiego z prawem UE.
EN
The Turkish Armed Forces played a key role in politics since the establishment of the republic in 1923. Despite the thorny relations between the civilian and military elites, the process of European integration played an extremely important role in bringing the country on a path of democratic reforms. Both opposing sides, namely the Justice and Development Party (AKP) and the Turkish Military (TSK), in the context of the ongoing process of European integration and a relatively high societal support for Turkey’s EU accession, seemed to accept more conciliatory approaches to each other (2001–2006). Unfortunately, starting from 2006, along with the rise of euro-scepticism among Turks and the loosening of ties with the EU, the AKP and TSK adopted more antagonistic stances towards each other. The European Union and its institutions, which also influence constitutional changes in Turkey, therefore create an extremely important international context for democratisation.
Year
Issue
Pages
118-135
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
 • Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski
References
 • AYDINLI Ersel (2009), A Paradigmatic Shift for the Turkish Generals and an End to the Coup Era in Turkey, „The Middle East Journal”, nr 4.
 • BBC NEWS (28.04.2007a), Army 'concerned' by Turkey vote, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6602375.stm (23.08.2014).
 • BBC NEWS (22.07.2007b), Turkey re-elects governing party, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6910444.stm (12.06.2014).
 • BIENIEK Karol (2013), System partyjny Republiki Turcji w latach 1950–2011, Warszawa.
 • CELEP Ödül (2011), The Republican People’s Party and Turkey’s EU Membership, „ South
 • European Society and Politics”, nr 3.
 • CIZRE Ümit (2008, red.), Secular and Islamic Politics in Turkey. The making of the Justice and Development Party, London, New York.
 • COMMISION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES (2010), Turkey 2010 Progress Report, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2010/package/mn_rapport_2010_en.pdf (17.20.2015).
 • DURAN Burhanettin (2013), Understanding the AK Party’s Identity Politics: A
 • civilizational Discourse and its Limitations, „ Insight Turkey”, nr 1.
 • HALE William, ÖZBUDUN Ergun (2010), Islamism, Democracy and Liberalism in Turkey, London, New York.
 • HILAL Elver (2005), Reluctant Partners: Turkey and the European Union, „Middle East Report”, nr 35.
 • JENKINS Gareth (2007), Continuity and Change: Prospects for Civil-Military Relations In Turkey, „ International Affairs”, nr 2.
 • JENKINS Gareth (2008), Political Islam in Turkey: Running West, Heading East?, New York.
 • JENKINS Gareth (2005), Symbols and shadow play: Military-JDP Relations 2002-2004, niepublikowany raport.
 • KUBICEK Paul (2013), Democratization and Relations with the EU in the AK Party Period.
 • Is Turkey Really Making Progress?, „Insight Turkey”, nr 4.
 • KONSTYTUCJA REPUBLIKI TURECKIEJ (1982), http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_127495.pdf (17.10.2015).
 • MOHAPATRA Aswini (2011), Turkey’s Transition to Liberal Democracy, and the Issue of EU Membership, „A Journal of International Affairs”, nr 2.
 • ÖZPEC Burak Bilgehan (2014), Pseudo- Transformation of Civil-Military Relations in
 • Turkey, “International Society For Performance Improvement”, http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/analysis_267_2014.pdf (01.06.2015).
 • ÖZBUDUN Ergun (2011), Turkey’s Constitutional Reform and the 2010 Constitutional Referendum. “Mediterranean Politics”, http://www.iemed.org/observatori-en/arees-danalisi/arxius-adjunts/anuari/med.2011/Ozbudun_en.pdf (06.07.2014).
 • PATTON Marcie (2007), AKP Reform Fatigue in Turkey: What Has Happened to the EU Process?, „ Mediterranean Politics”, nr 3.
 • RODRIK Dani (2011), Ergenekon and Sledgehammer: Building or Undermining the Rule of Law?, „ Turkish Political Quarterly”, nr 1.
 • SARIGIL Zeki (2012), The Turkish Military, Principal or Agent, „ Armed Forces & Society”, nr 1.
 • SECRETARIAT General for EU Affairs, Turkey Prime Minister (2010), Propozycje zmian do Konstytucji Turcji z 1982 r., Law No 5982.
 • THE GUARDIAN (31.07.2008), Turkeys Governing Party Avoids Being Shut Down For Anti-Secularism, http://www.theguardian.com/world/2008/jul/30/turkey.nato1 (08.13.2014).
 • ÜNVER H. Akin (2009), Turkey’s “Deep-State” and the Ergenekon Conundrum, „The Middle East Institute Policy Brief”, nr 23.
 • URAL Abdullah (2012), Results of the April 27, 2007 Turkish Military's E-Memorandum, „Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business”, nr 8.
 • WÓDKA Jakub (2013), Polityka zagraniczna „Nowej” Turcji. Implikacje dla partnerstwa
 • transatlantyckiego, Warszawa.
 • VINK Maarten (2001), What is Europeanization and Other Questions on a New Research Agenda, „ European Political Sciences”, nr 3.
 • YILDIZ Ügur Burç (2012), Civil Military Relations During the Period of the Justice and
 • Development Party in Turkey, „ EGE Strategic Research Journal”, nr 3.
 • ZMIANA DO USTAWY o szkolnictwie wyższym w Turcji (2004) no. 5171.
 • ZUCCONI Mario (2009), The Impact of the EU Connection on Turkey’s Domestic and Foreign Policy, „Turkish Studies”, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b7f8768-8f7c-4255-9d00-7580b74a96ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.