PL EN


Journal
2015 | 13 | (2)25 | 25-34
Article title

Dyskurs(y) religijne Czesława Miłosza

Title variants
EN
Religion discources of Czesław Miłosz
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Essay attempts to reflect on the kind of religious discourse undertaken by Milosz in his poems over a long period of creativity. It is therefore firstly about capturing the evolution of this discourse at a time and to traced it the dominant content-organizing and carrying out possible typology in this regard. Initially seems to be that Milosz`s creativity is characterized by the multiplicity of religious discourses, which corresponds polyphony of this poetry. Diversification of concern that dimension of formal as well as the issues in question and various planes confessional. At the same time - and here I see the originality factor - all of these discourses build a coherent ideological whole, whose benchmark is the primacy of the spiritual and metaphysical space of meanings built by the poetry. At the same time - and here I see the originality factor - all of these discourses build a coherent whole ideological, whose benchmark is the primacy of the spiritual and metaphysical in the space of meanings built by that poetry.
Contributors
References
 • J. Błoński, Miłosz jak świat, Kraków 2004.
 • A. Fiut, Moment wieczny, Kraków 2011.
 • Cz. Miłosz, Czeladnik, w: tegoż, Druga przestrzeń, Kraków 2002.
 • Cz. Miłosz, Dar, w: tenże, Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, Kraków 1980.
 • Cz. Miłosz, Jasności promieniste, w: tegoż, To, Kraków 2000.
 • Cz. Miłosz, Łąka, w: tegoż, Na brzegu rzeki, Kraków 1994.
 • Cz. Miłosz, Obecność, w: tegoż, Druga przestrzeń, Kraków 2002.
 • Cz. Miłosz, O zbawieniu, w: tegoż, Wiersze ostatnie, Kraków 2006.
 • Cz. Miłosz, Piesek przydrożny, Kraków 1997.
 • Cz. Miłosz, Pieśń, w: tegoż, Trzy zimy, Wilno 1936.
 • Cz. Miłosz, Poeci i rodzina ludzka, w: tegoż, Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku, Paryż 1983.
 • Cz. Miłosz, Traktat teologiczny, w: tegoż, Druga przestrzeń, Kraków 2002.
 • Cz. Miłosz – Th. Merton, Listy, Kraków 1991.
 • Cz. Miłosz, Widzenia nad Zatoką San Francisco, Paryż 1969.
 • Cz. Miłosz, Żywotnik, w: tegoż, Wiersze wszystkie, Kraków 2011.
 • Ł. Tischner, Sekrety manichejskich trucizn. Miłosz wobec zła, Kraków 2001.
 • M. Zaleski, Zamiast, Kraków 2005.
 • Z. Zarębianka, Biblijne ślady w wierszach Czesława Miłosza. Rekonesans, „Konteksty Kultury” 2015 nr 12A.
 • Z. Zarębianka, Wtajemniczenia (w) Miłosza. Pamięć. Duch(owość). Wyobraźnia, Kraków 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b82962f-3973-4ae8-b3e1-f70e8ec69f3a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.