PL EN


2018 | 521 | 219-227
Article title

Audyt wewnętrzny w systemie controllingu jednostki samorządu terytorialnego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jednostki samorządu terytorialnego, zaspokajając wiele potrzeb społecznych, a przy tym dysponując ograniczonymi środkami publicznymi, muszą kierować się w swoich działaniach zasadą racjonalności. W celu spełnienia tego postulatu jednostki muszą wdrażać i wykorzystywać instrumenty zarządzania, niekiedy zaczerpnięte z sektora prywatnego, ułatwiające osiąganie zamierzonych celów. Ich działalności powinna również towarzyszyć kontrola i nadzór. Celem artykułu jest zaprezentowanie znaczenia audytu wewnętrznego w działalności jednostek samorządu terytorialnego oraz ukazanie jego roli w systemie controllingu; określono również etapy funkcjonowania controllingu, wskazując jednocześnie poszczególne rodzaje audytu, które w ramach tych etapów należy stosować. Dla realizacji celu dokonano przeglądu literatury przedmiotu, aktów prawnych, materiałów źródłowych, zastosowano metody wywiadu oraz obserwacji celem pozyskania danych empirycznych. Osiąganie celów i realizowanie zadań w sposób efektywny wymaga wykorzystania controllingu oraz audytu wewnętrznego.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b877571-cd77-4a37-8484-1fef0691d8a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.