PL EN


2011 | 2(19) | 167-174
Article title

Corporate governance in new institutional economics

Authors
Content
Title variants
PL
Ład korporacyjny w nowej ekonomii instytucjonalnej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The theoretical outline of the issues which constitute the essence of corporate governance research is settled in the theories of the new institutional economics. The theory of contracts, the theory of agency, economy of transaction costs and the theory of rights of ownership are presented with the phenomenon of asymmetry of information which appears in various aspects of functioning of a company. The conclusion from the analysis within this paper is the statement that corporate supervision in any company is strongly determined with the specific nature of the activities of all its parties: the hierarchy of their objectives, expectations, competencies, willingness to undertake risk, thus including also stimulation of the level of asymmetry of information, using mechanisms of compensation or motivations used for drawing benefits from using private information.
PL
Teoretyczny zarys problematyki stanowiącej sedno badań ładu korporacyjnego zostaje osadzony na teoriach nowej ekonomii instytucjonalnej. Teoria kontraktów, teoria agencji, ekonomia kosztów transakcyjnych i teoria praw własności zostają zaprezentowane poprzez ekspozycję zjawiska asymetrii informacji wyłaniającego się w różnorodnych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wnioskiem płynącym z rozważań prowadzonych w ramach niniejszego artykułu jest stwierdzenie, że nadzór korporacyjny każdego przedsiębiorstwa jest silnie warunkowany specyfiką działania wszystkich jego interesariuszy – hierarchią ich celów, oczekiwaniami, kompetencjami, skłonnościami do ryzyka, a za tym również stymulowanie poziomu asymetrii informacji, wykorzystanie mechanizmów kompensacji, czy motywacji służących czerpaniu korzyści z wykorzystywania informacji prywatnych.
Year
Issue
Pages
167-174
Physical description
Dates
printed
2011-12
Contributors
author
References
 • Coase R. H. 1937. "The nature of the firm". Economica, New Series, vol. 4, no. 16 (November), pp. 386-405.
 • Coase R. H. 1998. "The new institutional economics". The American Economic Review, vol. 88, no. 2 (May), pp. 72-74; reprinted in Polish: "Nowa ekonomia instytucjonalna". Gospodarka Narodowa, no. 3.
 • Gorynia M. 1995. "O niekonwencjonalnych doktrynach ekonomicznych w polityce transformacji". Ekonomista, no. 4, p. 668.
 • Hung H. 1998. "A typology of the theories of the roles of governing boards". Corporate Governance, vol. 6, no. 2. Quoted in: S. Rudolf, T. Janusz, D. Stos, P. Urbanek, Efektywny nadzór korporacyjny: Teoria i praktyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002.
 • Kozioł L. 2007. "Instytucjonalne problemy ładu korporacyjnego w spółkach kapitałowych sektora publicznego". Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, no. 1 (10), pp. 215-230.
 • Kozioł L., Zych W. 2009. "Analiza instytucji nadzoru właścicielskiego w spółkach". Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, vol. 2, no. 2 (13), pp. 181-193.
 • Laffont J. J. 1995. The economics of uncertainty and information. Cambridge MA: Massachusetts Institute of Technology Press. ISBN 0262121360.
 • Letza S., Xiuping S. 2002. "Corporate governance: Paradigms, dilemmas and beyond". Poznań University of Economics Review, vol. 2, no. 1.
 • Marschak J. 1950. "The rationale for the demand for money and of ‘money illusion’". Metroeconomica, vol. 2, iss. 2 (June), pp. 71-100.
 • Martens B. 2004. The cognitive mechanics of economic development and institutional change. London and New York: Routledge. ISBN 0-415-32633-8.
 • Putterman L. 1993. "Ownership and the nature of the firm". Journal of Comparative Economics, vol. 17, iss. 2 (June), pp. 243-263.
 • Stiglitz J. E. 1987. "Principal and agent". In: The new Palgrave: A dictionary of economics. Ed. J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman. London: Macmillan. ISBN 0333372352.
 • Williamson O. E. 1998. Ekonomiczne instytucje kapitalizmu: Firmy, rynki, relacje kontraktowe. Transl. by J. Kropiwnicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12392-3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b8883b3-cf45-48b9-aa57-4be9505068e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.