PL EN


2012 | 5(88) | 37-48
Article title

Nowe strategie wynagrodzeń na tle zmian w japońskim ZZL

Content
Title variants
EN
New Compensation Strategies in Relation to Changes in Japanese HRM
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Japonia słynie z wielkiego przywiązania do tradycji i kultury głęboko zakorzenionej w historii oraz ich olbrzymiego wpływu na tamtejszy świat pracy. Obecnie globalizacja i rosnąca konkurencyjność odcisnęły swe piętno także na japońskich rozwiązaniach dotyczących pracy i zarządzania ludźmi. Celem niniejszego artykułu jest ogólna ilustracja zakresu i kierunków zmian w obszarze wynagradzania przedstawionego na tle problemów ZZL. W analizie wykorzystane zostały tzw. dane zastane, a więc dane statystyczne i raporty z badań opublikowanych przez różnych badaczy.
EN
Japan is famous for its great devotion to tradition, culture that is deeply rooted in history, and its significant impact on the world of work. Currently, globalization and increasing competition have had an impact on Japanese labor practices and human resources management. The objective of this paper is to provide an overall illustration of the scope and direction of changes in the field of remuneration, shown against a backdrop of the problems facing HRM. This analysis is based on what may be termed existing data—statistical data and research reports published by researchers.
Year
Issue
Pages
37-48
Physical description
Document type
article
Dates
published
2012-10-15
Contributors
 • B. Sajkiewicz ILSS, Warsaw, Poland
References
 • Labor Situation in Japan and Its Analysis: General Overwiev 2011/2012, (2012): The Japan Institute for Labour Policy and Training, [http://www.jil.go.jp/english/lsj.html].
 • Labor Situation in Japan and Its Analysis: Detailed Exposition 2011/2012, (2011): The Japan Institute for Labour Policy and Training, [http://www.jil.go.jp/english/lsj.html].
 • Labor Situation in Japan and Its Analysis: Detailed Exposition 2009/2010, (2009): The Japan Institute for Labour Policy and Training, [http://www.jil.go.jp/english/lsj.html].
 • Labor Situation in Japan and Its Analysis: General Overwiev 2006/2007, (2006): The Japan Institute for Labour Policy and Training, [http://www.jil.go.jp/english/lsj.html].
 • Innovation in Japan. Pay Me (2004), „The Economist”, 5 luty.
 • Innovation Union Scoreboard 2011 (2012), PRO INNO EUROPE, Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology, [http://www.proinno-europe.eu/metrics].
 • Japanese Working Life Profile 2011 / 2012 Labor Statistics, (2011), The Japan Institute of Labour Policy and Training, Tokio.
 • Jones R.S. and S. Urasawa (2011), Labour Market Reforms in Japan to Improve Growth and Equity, „OECDEconomics Department Working Papers”, nr 889.
 • [http://dx.doi.org/10.1787/5kg58z6p1v9q-en].
 • Ministry of Health, Labour and Welfare (2007), The General Survey of Working Conditions 2000, Tokio.
 • Nishikubo K. (2010), Current Situation and Future Direction of Employee Benefits, „Japan Labor Review”, vol. 7, nr 1, zima, s. 4-27.
 • OECD, (2012), Policies for a revitalisation of Japan, April, [http://www.oecd.org/dataoecd/32/2/50190618.pdf].
 • Rewarding Innovation in Japan (2004): Report 103: The Innovation eJournal , 17 February 2004, [http://www.jpb.com/report103/archive_20040217.php].
 • Szczerbak A. (2008), Trendy i zmiany w japońskim zarządzaniu zasobami ludzkimi, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 1, s. 91-108.
 • Saykiewicz A. (2007), Dobór, kwalifikacje i praca japońskich menedżerów, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 2, s. 89-102.
 • Talent Strategies for Innovation: Japan (2010), The Economist. Economist Intelligence Unit.
 • The Labor Situation In Japan 2002/2003, (2002), The Japan Institute of Labour [http://www.jil.go.jp/english/laborsituation/general_2002-2003.pdf].
 • Towers Perrin Global Workforce Study 2007-2008. Closing the Engagement Gap: A Road Map for Driving Superior Business Performance, [http://www.towerswatson.com/global-workforce-study/reports].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-0874
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b8e1f24-ba74-4f7a-9221-2542283c0dcc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.