PL EN


2012 | 6(89) | 37-51
Article title

Współczesne formy ekspatriacji w rozwoju przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych

Content
Title variants
EN
Modern Forms of Expatriation in Developing Companies on International Markets
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W procesie umiędzynarodowienia działalności firmy, począwszy od ulokowania za granicą jednostek odpowiedzialnych za sprzedaż, ekspatriacja staje się bardzo istotnym narzędziem w rozwoju organizacji na nowych rynkach i jej pracowników, dyfuzji wiedzy, sprawowania kontroli, utrzymania wewnętrznej spójności itd. Niemniej jej tradycyjną – długoterminową postać coraz częściej zastępują rozwiązania alternatywne. Celem artykułu jest zatem ukazanie klasycznych i niestandardowych form ekspatriacji stosowanych współcześnie w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na rynkach zagranicznych w kontekście zmieniającej się orientacji strategicznej, odzwierciedlającej perspektywę organizacji jako całości.
EN
Expatriation is becoming very a very important tool in the area of the development of organizations on new markets as well as of its employees, the diffusion of know–how, exerting control, maintaining internal cohesion, etc., in the process of internationalization of company operations, starting with the placement of sales units abroad. Nevertheless, its traditional, long–term form is even more frequently being replaced by alternative solutions. Thus, the goal of this article is showing classic and nonstandard forms of expatriation as applied in today’s companies operating on foreign markets in the context of changing strategic orientations, reflecting the perspective of the organization as a whole.
Year
Issue
Pages
37-51
Physical description
Document type
article
Dates
published
2012-12-15
Contributors
References
 • Bartlett C.A., Goshal S., Birkinshaw J., red. (2004), Transnational Management. Text, Cases, and Reading in Cross-border Management, Irwin, Boston.
 • Bonache J., Brewster C., Suutari V. (2001), Expatriation: A Developing Research Agenda, „Thunderbird International Business Review”, nr 43 (1).
 • Collings D.G., Scullion H. (2007), Global staffing and the multinational enterprise, [w:] J. Storey (red.), Human Resource Management. A Crirical Text, Thomson Learning, London.
 • Currie G., Kerrin, M. (2003), Human Resource Management and Knowledge Management: Enhancing Knowledge Sharing in a Pharmaceutical Company, „International Journal of Human Resource Management”, nr 14(6).
 • Dowling P.J., Festing M., Engle A. (2008), International Human Resource Management, 5. wydanie, Thomson Learning, London.
 • Employment Practices of MNCs in Organisational Context: A Large-Scale Survey (2007), INTREPID research group, Leicester Business School/ Warwick Business School/ King’s College, London.
 • Harzing A.W., Sorge A.M. (2003), The relative impact of country-of-origin and universal contingencies on internationalization strategies and corporate control in multinational enterprises: World-wide and European perspectives, „Organization Studies”, nr 24.
 • Hofstede G., Hofstede G.J. (2007), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
 • Koźmiński A.K. (1999), Zarządzanie międzynarodowe: konkurencja w klasie światowej, PWE, Warszawa.
 • Lubatkin M., Calori R., Very P., Veiga J.F. (1998), Managing Mergers Across Borders: A Two Nation Exploration of a Nationally Bound Administrative Heritage, „Organization Science”, nr 9.
 • Mayerhofer H., Hartmann L.C., Michelitsch-Riedl G., Kollinger I. (2004), Flexpatriate assignments: a neglected issue in global staffing, „International Journal of Human Resource Management”, nr 5(8).
 • Mead R., Andrews T.G. (2011), Zarządzanie międzynarodowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Perkins S.J. (1997), Globalization. The People Dimension. Human Resource Strategies for Global Expansion, Kogan Page, London.
 • Pocztowski A., red. (2002), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Reiche B.S. (2006), The Inpatriate Experience in Multinational Corporations: An Exploratory Case Study in German, „International Journal of Human Resource Management”, nr 19 (9).
 • Rozkwitalska M. (2011), Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Rymarczyk J. (1996), Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Starr T.L. (2009), Repatriation and short-term assignments: an exploration into expectations, change and dilemmas, „International Journal of Human Resource Management”, nr 20 (2).
 • Starr T.L., Currie G. (2009), „Out of sight but still in the picture”: short-term international assignments and the influential role of family, „International Journal of Human Resource Management”, nr 20 (6).
 • Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego, raport niepublikowany z badań statutowych Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2011.
 • Zarządzanie grupą „expatriates” w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, raport niepublikowany z badań statutowych Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2010.
Notes
PL
To jest polskie tłumaczenie anglojęzycznego artykułu z numeru 2012 6(89) opublikowane na bezpłatnej płycie CD dołączonej do papierowego wydania numeru 2012 6(89) [patrz: Human Resorce Management, ISSN 1641-0882].
EN
The English version of this article was published at Human Resource Management 2012 6(89) [ISSN 1641-0882]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b8e72b0-4a89-4357-856f-d5675927d8b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.