PL EN


2013 | 16 | 3 | 539-585
Article title

Struktura wewnętrzna polskiej adaptacji Skali Przekonań Postkrytycznych

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Internal Structure of the Polish Adaptation of the Post-Critical Belief Scale
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Hutsebaut i współpracownicy (1996, 2000; Fontaine i in., 2003) skonstruowali Skalę Przekonań Postkrytycznych (PCBS) do pomiaru dwóch wymiarów: Włączenie vs Wykluczenie transcendencji oraz Interpretacja literalna vs symboliczna, za pomocą których Wulff (1991) opisał podejścia do religii. W prezentowanym artykule przedstawiono analizy struktury wewnętrznej polskiej adaptacji PCBS. Rezultaty uzyskane w 10 próbach (N = 1775) sugerują, że wewnętrzna struktura polskiej wersji częściowo odzwierciedla założoną strukturę teoretyczną PCBS. Ponadto w artykule przedstawiono wyniki analizy głównych składowych oraz analizę rzetelności podskal PCBS w badanych grupach.
EN
Hutsebaut and his colleagues (1996, 2000; Fontaine et al., 2003) constructed the Post-Critical Belief Scale (PCBS) in order to measure the two dimensions along which Wulff (1991) summarized the various possible approaches to religion: Exclusion vs. Inclusion of Transcendence and Literal vs. Symbolic Interpretation. In the present article, the internal structure of the Polish version of the scale is analyzed. The results obtained in ten Polish samples (N = 1775) suggest that the internal structure of the Polish version partially reflects the assumed theoretical structure of PCBS. Furthermore, the results of principal component analysis and reliability analysis are presented in the article.
Year
Volume
16
Issue
3
Pages
539-585
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
  • Pracownia Psychometryczna Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, bartczuk@kul.pl
  • Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zarzycka@kul.pl
  • Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wiechetek@kul.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b94021f-7f8e-40a3-a474-303f425d8cdc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.