PL EN


2016 | 1 | 133-144
Article title

CZYNNIK LUDZKI JAKO PROBLEM W OCENIE EFEKTYWNOŚCI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH BRANŻY MOTORYZACYJNEJ – WYNIKI BADAŃ

Content
Title variants
EN
HUMAN FACTOR AS A PROBLEM IN AN EFFECTIVENESS ASSESSMENT OF PRODUCTION PROCESSES IN AUTOMOTIVE INDUSTRY COMPANIES – RESEARCH RESULTS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Ocena efektywności procesów produkcyjnych jest obecnie jednym z kluczowych elementów zarządzania przedsiębiorstwem. Istotnym problemem związanym z oceną efektywności procesów jest wpływ pracowników przedsiębiorstwa, którzy z różnych powodów mogą zakłamać lub zniekształcić jej wynik. Niniejszy artykuł zawiera wyniki badań przeprowadzonych na przestrzeni kilku lat w jednym z przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej, których głównym celem była odpowiedź na pytanie: W jaki sposób na metody i wyniki oceny efektywności procesów produkcyjnych wpływa czynnik ludzki?
EN
Evaluation of the effectiveness of manufacturing processes is one of the key elements of business management. A major problem associated with the assessment of the effectiveness of processes is the impact of the company's employees, who can falsify or distort the result for various reasons. This article contains the results of research conducted over several years in one of the companies in the automotive industry, whose main objective was to answer the question: How is the human factor affecting methods and results of evaluation of the effectiveness of manufacturing processes?
Year
Issue
1
Pages
133-144
Physical description
Dates
published
2016-06-10
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
author
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Blikle A. J., Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu, Helion, Gliwice, 2014.
 • Capstone Metrics materials, Overall Equipment Effectiveness (OEE), a general discussion with calculation methods, The line of sight to manufacturing experience, 2011.
 • Dołhasz M., Fudaliński J., Kosala M., Smutek H., Podstawy zarządzania – koncepcje, strategie, zastosowania, PWN, Warszawa 2009.
 • Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998.
 • Grycuk A., Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) jako narzędzie doskonalenia efektywności operacyjnej firm produkcyjnych zorientowanych na Lean, „Przegląd Organizacji” 2010, nr 2.
 • Koliński A., Przegląd metod i technik oceny efektywności procesu produkcyjnego, „Logistyka” 2011, nr 5.
 • Kotler P., Marketing – Planowanie, Wdrażanie, Motywowanie, Kontrola, Gebethner & S-ka, Warszawa 1994.
 • Mączyński W., Całkowita efektywność maszyn i urządzeń – OEE, „Seria Artykułów Tematycznych Woma Solutions” 2014.
 • Piotrowski W., Zarządzanie – teoria i praktyka, [w:] Koźmiński A. K., Piotrowski W. (red.), PWN, Warszawa 2005.
 • Rydzewska-Włodarczyk M., Sobieraj M., Pomiar efektywności procesów za pomocą kluczowych wskaźników efektywności, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2015, nr 84, s. 333-347.
 • Samuelson P. A., Nordhaus, W. D., Ekonomia, Rebis, Poznań 2014.
 • Saniuk A., Zastosowanie kluczowych wskaźników efektywności w planowaniu i weryfikacji zleceń produkcyjnych, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2013, nr 2, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013, s. 9-14.
 • Saniuk A., Saniuk S., Jasiulewicz-Kaczmarek M., Kużdowicz P., Efficiency Control in Industrial Enterprises, „Applied Mechanics and Materials” 2015, nr 708, Trans Tech Publications, Switzerland.
 • Steiner S. H., MacKay J. R., Effective monitoring of Processes with Parts Per Milion Defective, „Frontiers im Statistical Quality Control” 2004, nr 7/2.
 • Szymańska E., Efektywność przedsiębiorstw – definiowanie i pomiar, „Roczniki Nauk Rolniczych” Seria G 2010, T. 97.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b942265-1cdd-42f5-ba29-0e32925f0d03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.