PL EN


2014 | 185 | 225-232
Article title

Value co-creation w gospodarstwach agrowinnych

Content
Title variants
EN
Value Co-Creation in Agri-Wine Farms
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przeanalizowano paradygmatyczne aspekty nowoczesnych koncepcji zarządzania. Centralną osią współczesnych modeli biznesu, marketingu i zarządzania jest kreowanie wartości dla klienta. Przełamując powyższy jednokierunkowy aspekt oddziaływania na klienta, Autorzy w drugiej części artykułu przeanalizowali value co-creation (współkreowanie wartości dla klienta) w wybranych gospodarstwach agrowinnych we Francji i na Węgrzech.
EN
Value co-creation is a modern concept within customer value management, which can be a potential direction for the development of both new marketing concept and as a key factor in achieving competitive advantage. The implementation to the practice means the revolution of the strategic idea and suggest the new direction of development for modern business models. The article presents the impact of value co-creation in the frame of a theoretical (the influence to the modern management methods and models) and practical meaning (for example, different configurations of value co- creation in the services of touristic farms).
Year
Volume
185
Pages
225-232
Physical description
Contributors
References
  • Bauman Z.: Płynne czasy. Życie w epoce niepewności. Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007.
  • Bauman Z.: 44 listy ze świata płynnej nowoczesności. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.
  • Doligalski T.: Internet w zarządzaniu wartością klienta. Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2013.
  • Otto J.: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. C.H. Beck, Warszawa 2001.
  • Perechuda K.: Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007.
  • Perechuda K., Hołodnik D.: Sieciowe przesłanki i determinanty tworzenia klastra turystycznego opartego na wiedzy w województwie opolskim. W: Odpowiedzialne Zarządzanie - wybrane aspekty. Red. M. Cisek, M. Wakuła. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Warszawa 2012.
  • Perechuda K., Hołodnik D.: Nowoczesny model gospodarstwa agroturystycznego oparty na wiedzy. W: Zarządzanie wiedzą w turystyce a efektywność gospodarki turystycznej. Red. M. Morawski. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Wrocław 2012.
  • Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie. Red. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski. Poltext, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2b96ec26-7c4a-46f1-afe1-62f4bb024d87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.