PL EN


2014 | 1(12) | 83-96 (14)
Article title

SPOŁECZNOŚĆ POLSKA W WIELKIEJ BRYTANII W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNEJ TWÓRCZOŚCI POWIEŚCIOWEJ. ANALIZA MIMETYCZNA

Authors
Content
Title variants
EN
THE POLISH COMMUNITY IN THE UNITED KINGDOM IN THE LIGHT OF CONTEMPORARY NOVEL. A MIMETIC ANALYSIS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
René Girard’s mimetic theory is based on an analysis of a variety of literary works, including novels, myths and the Bible. Its main assumption is that human behaviour is animated by mimesis. Under certain conditions it can lead to serious conflicts. In the past, communities coped with this problem using a system based on the mechanism of victimization (the scapegoat ritual). The Girardian insights may be applied in studies focusing on the Polish community in the United Kingdom, especially by analyzing liter-ary works. Research can reveal an image that is different from the ones that are often promoted. The Poles who settled in Great Britain were and still are average people and not heroes whom they consider themselves to be. On the British soil they look for per-sonal happiness and want a normal life among those who accept and love them.
Year
Issue
Pages
83-96 (14)
Physical description
Contributors
author
 • Zakład Europeistyki i Nauk o Cywilizacji Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego
References
 • Arystoteles, 2010, Poetyka [w:] Etyka wielka – Poetyka, Arystoteles, Warszawa.
 • Bödefeld A., 2006, „…Und du bist weg!”. Bullying in Schulklassen als Sündenbock-Mechanismus, Wien–Münster.
 • Chodubski A.J., 2013, O mimetycznym objaśnianiu rzeczywistości politycznej, „Studia Gdańskie”, t. 32.
 • Courtney P., 2008, Poles Apart, Leicester.
 • Courtney P., 2009, Oddaleni, Warszawa.
 • Czechowska J., 2006, Goodbye Polsko, Gdańsk.
 • Czechowska J., 2008, The Black Madonna of Derby, b.m.w.
 • Danilewicz-Zielińska M., 1999, Szkice o literaturze emigracyjnej półwiecza 1939–1989, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 • Edge S., 2004, My wonderful post-war nanny inspired this novel of bravery and betrayal, „The Express”, z 28 września.
 • Francis C., 2005, Homeland, London.
 • Francis C., 2006, Kraj rodzinny, Warszawa.
 • Girard R., 1961, Mensonge romantique et verité Romanesque, Paris.
 • Girard R., 1972, La violence et le sacré, Paris.
 • Girard R., 1978, Des choses cachées depuis la fondation du monde, Paris.
 • Girard R., 1983, Rzeczy ukryte od założenia świata, „Literatura na Świecie”, nr 12.
 • Girard R., 1987a, Kozioł ofiarny, Łódź.
 • Girard R., 1987b, Things Hidden since the Foundation of the World, Stanford.
 • Girard R., 1988, Logos Heraklita i Logos Jana, „Studia Filozoficzne”, nr 10.
 • Girard R., 1993–1994, Sacrum i przemoc, Poznań, t. 1–2.
 • Girard R., 2001, Prawda powieściowa i kłamstwo romantyczne, Warszawa.
 • Girarda R., 2006, Początki kultury, Kraków.
 • Girard R., 2008, Achever Clausewitz. Entretiens avec Benoît Chantre, Paris.
 • Golsan J.R., 2000, VICHY’s Afterlife. History and Contrahistory in Postwar France, Lincoln–London.
 • Historia, o której w tym kraju nie wiemy. Z Clare Francis, autorką powieści „Home-land”, rozmawia Agnieszka Okońska, 2004, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 237.
 • Hobbes T., 2005, Lewiatan czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, Warszawa.
 • Imitatio Conf 2008: Rene Girard Genesis of Mimetic Theory 1, http://www.youtube. com/v/Ak8VXw-9NBQ&hl=en (9.02.2014).
 • Koziarski D., 2007, Socjopata w Londynie, Warszawa.
 • Krenz K., 2008, W ogrodzie Mirandy, Kraków.
 • Lewycka M., 2007, Two Caravans, Bath.
 • Lewycka M., 2007, Dwa domki na kółkach, Warszawa.
 • Martynowska A., 2010, Karpie, łabędzie i Big Ben, Katowice.
 • Martynowska A., 2012, Przebojowa Polka w Londynie, Katowice.
 • Mickiewicz A.M., 2003, Emigracja?, „Pamiętnik Literacki”, t. 28.
 • Miklasz A., 2009, Polska szkoła boksu. Powieść emigracyjna, Kraków.
 • Mostwin D., 1958, Dom starej lady, Londyn.
 • Nowak J., 2010, Opowieść emigracyjna, Gdynia.
 • Palaver W., 2003, René Girards mimetische Theorie. Im Kontext kulturtheoretischer und gesellschaftspolitischer Fragen, Münster–Hamburg–London.
 • Parys-White D., 2008, Emigrantka z wyboru. Opowieść londyńska, Katowice.
 • Peterkiewicz J., 1958, Future to let, London–Melbourne–Toronto.
 • Peterkiewicz J., 1959, Przyszłość do wynajęcia „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, nr 76–169.
 • Polskie szkolnictwo w Wielkiej Brytanii: tradycja i nowoczesność – raport, http://pau. krakow.pl/Polskie_szkolnictwo_UK/Polskie_szkolnictwo_UK_RAPORT.pdf (11.02.2014).
 • Romejko A., 2002, Duszpasterstwo polonijne w Wielkiej Brytanii, Toruń.
 • Romejko A., 2002–2003, Teoria mimetyczno-ofiarnicza. Wprowadzenie do antropologii René Girarda, „Studia Gdańskie”, t. 15–16.
 • Romejko A., 2007, Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje (Hi 19,25). Idea ofiary w myśli René Girarda, „Studia Gdańskie”, t. 21.
 • Romejko A., 2009, Polski Edyp. Sytuacja społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii w kontekście serialu telewizyjnego Londyńczycy, „Cywilizacja i Polityka”, nr 7.
 • Romejko A., 2013, Joseph Ratzinger jako „wdzięczny” kozioł ofiarny w świetle publika-cji tygodnika „Der Spiegel”, „Studia Gdańskie”, t. 32.
 • Segal F., 2007, If you want true insight, ask the dog, „The Observer”, z 1 kwietnia.
 • Siomkajło A., 2010, Dyskretny urok cenzury emigracyjnej 1940–2010 [w:] II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie. 4–7 września 2008, red. L. Nowak, Kraków.
 • Zambrzycki M., 2011, Problematyka relacji polsko-litewskich w świetle teorii mimetycz-nej René Girarda, „Studia Gdańskie”, t. 29.
 • Zubrzycki J., 1988, Soldiers and Peasants. The Sociology of Polish Migration, London.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ba24a57-4519-4aef-80bb-d3edf862c9c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.