PL EN


2016 | 96 Film i metafizyka | 244-249
Article title

Na czasy kryzysu

Authors
Title variants
EN
For Times of Crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sitek recenzuje książkę Magdaleny Kempnej-Pieniążek „Neo-noir. Ciemne zwierciadło czasów kryzysu” (2015). Stwierdza m.in., że współcześnie nieokreślone i wielopostaciowe kryzysy dotyczą każdego mieszkańca globalnej wioski, a swoistym przepracowaniem tej kwestii na gruncie filmoznawczym jest właśnie książka Magdaleny Kempnej-Pieniążek – pierwsza polskojęzyczna monografia poświęcona zagadnieniu kina neo-noir. Diagnozom autorki wiążącym się z fenomenem kina neo-noir towarzyszy w wywodzie wprowadzenie koniecznych uściśleń definicyjnych, typologicznych i periodyzacyjnych. Autorka zestawia stanowiska, tradycje i ujęcia badawcze, co prowadzi ją do sformułowania kluczowych tez publikacji. Według niej z produkcji neo-noirowych wyłania się odczucie ciągłego zagubienia, które wymusza redefinicję pojęć związanych m.in. z tożsamością, rolami płciowymi, doświadczaniem świata i człowieczeństwem. Typowe recenzenckie uwagi dotyczące tematyki i konstrukcji książki Sitek wzbogaca wysoką oceną jej walorów edytorskich (bogaty materiał ilustracyjny), a także jej dobrego sprofilowania nie tylko pod kątem czytelników reprezentujących środowisko naukowe, ale również zwykłych pasjonatów kina.
EN
Sitek’s review of the book by Magdalena Kempna-Pieniążek ‘Neo-noir. Ciemne zwierciadło czasów kryzysu’ [‘Neo-noir. Dark Reflection of the Times of Crisis’] (2015). He argues that contemporary undefined and multiform crises touch every inhabitant of the global village, and the book by Magdalena Kempna-Pieniążek, the first Polish monograph devoted to the area of neo-noir cinema, is a film based analysis of this phenomenon. The author’s diagnosis connected to the neo-noir cinema are accompanied by necessary clarifications in terms of definitions, typology and time periods. The author of the book summarizes and compares positions, traditions and possible research approaches to the problem, which leads her to formulate the key theses of the publication. According to her from neo-noir productions there emerges a continuous feeling of confusion, which forces one to redefine terms related to identity, gender roles, perception of the world and humanity. Sitek in his review touches not only on the typical elements of review related to the theme and the structure of the publication, but also on the question of editing. In particular he appreciated the richness of the illustrations and the book’s accessibility not only to the readers representing the scientific community, but also ordinary cinema fans.
Keywords
EN
Year
Pages
244-249
Physical description
Contributors
  • Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach. Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
  • Magdalena Kempna-Pieniążek „Neo-noir. Ciemne zwierciadło czasów kryzysu” (2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2baa59aa-61d9-47e3-b4d9-aa4c877c851b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.