PL EN


2013 | 8 | 95-105
Article title

Edukacyjna cyberprzestrzeń dla każdego

Authors
Content
Title variants
EN
Educational cyberspace for everyone
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cyberprzestrzeń od swych początków była zorientowana na swych użytkowników. Pozwala-ła zaspokajać potrzeby komunikacyjne i informacyjne. Ważnym obszarem oddziaływania cyber-przestrzeni są jej możliwości edukacyjne. Każdy, kto ma dostęp do Internetu może z tych możli-wości korzystać, bez względu na płeć, wiek, czy wyznawane poglądy. Istotą prezentacji są te współczesne technologie i usługi dostępne w cyberprzestrzeni, które najbardziej są przydatne dla procesów kształcenia przez całe życie.
EN
The cyberspace from its inception was oriented to users. It allows meet communication and in-formation needs. The important area of cyberspace influence are the educational possibilities. Everyone, who has access to the Internet, can benefit from these possibilities, regardless of gender, age, or presented views. The essence of the presentation are those available in the cyberspace modern technologies and services, which are most useful for the processes of lifelong learning.
Year
Volume
8
Pages
95-105
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Uniwersytet Śląski
References
 • Janczyk J., Kształtowanie postaw młodego pokolenia w poszerzonej przestrzeni społecznej w kontekście transformacji edukacji w Polsce [w:] Ku przyszłości, Warszawa 2008.
 • Janczyk J., Web 3.0 szansą dla edukacji w obszarze zastosowań wirtualnych instruktorów [w:] L.W. Zacher, Wirtualizacja – problemy, wyzwania, skutki, Warszawa 2013.
 • Janczyk J., Wirtualne światy w poszerzonej przestrzeni społecznej w kontekście „Second Life”, TRANSFORMACJE 2007–2008.
 • Janczyk J., Wybrane problemy zarządzania procesami kształcenia w społeczeństwie informacyj-nym, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011.
 • Kirchhoff H.H., Kawa K., Theseus: w poszukiwaniu Web 3.0, Serwis IDG, http://www.idg.pl/ news/132357/theseus.w.poszukiwaniu.web.30.html (dostęp 30.11.2012).
 • Kudrycka B., Pismo Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2008 roku, skie-rowane do redakcji „Monitora Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” w odpowiedzi na zapytanie redakcji – sygn. DP 123-3638/07/JS [w:] serwis on-line http://mp.infor.pl (dostęp 03.10.2012).
 • Lubina E., Web 3.0 jako transgresja kulturowa o wymiarze społecznym, „E-Mentor” 1(23)/2008.
 • Mahaffie J.B., Coates J.F., Hines A., 2025: Scenarios Of U.S. and Global Society Reshaped By Science and Technology, Oakhill Press 1997.
 • Owen M., Grant L., Sayers S., Facer K., Social software and learning, Futurelab 2006.
 • Popławski Z., Edukacja dorosłych. Wymóg współczesności, czy chęć indywidualnego rozwoju? [w:] Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej, t. 1, red. A. Kozubska, A. Zdu-niak, Poznań 2006.
 • Radziejowska H., Edukacja ustawiczna jako utopia, serwis: www.cku.czest.pl/ publikacje (dostęp 28.11.2012).
 • Recommendation on the development of adult education, General Conference Nairobi 26.11.1976, serwis UNESCO: http://www.unesco.org/education/pdf/ NAIROB_E.PDF (dostęp 30.11.2012).
 • Uczenie się dorosłych. Przegląd tematyczny – raport źródłowy, Ministerstwo Gospodarki i Pracy – Departament Rynku Pracy, Warszawa 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-3156
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2badb271-2721-421d-9644-06eb99da4fc2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.