PL EN


Journal
2019 | 99 | 1 | 13-25
Article title

Teoria uzusu toponimicznego – główne założenia

Title variants
EN
Theory of toponymic usus – key theses
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest omówienie najważniejszych elementów i założeń nowo zaprojektowanej teorii uzusu toponimicznego objaśniającej mechanizmy rozpowszechniania się określonych wariantów nazw geograficznych. Prezentowana teoria wprowadza pojęcia uzusu toponimicznego,uzusu indywidualnego i uzusu zbiorowego. Zawiera ponadto inwentarz indywidualnych i zbiorowych czynników kształtujących uzus toponimiczny. Oddziaływanie wybranych czynników zilustrowano przykładami kilku wybranych nazw geograficznych z obszaru Huculszczyzny obecnych w tekstach języka polskiego:Pop Iwan,Żabie/Werchowyna,Rafajłowa,Stoh/Stóg,Hnitessa.
EN
The aim of this paper is to discuss the most important elements and theses of the newly developed theory of toponymic usus which explains the mechanisms of dissemination of various variants of geographical names. The presented theory introduces the concepts of toponymic usus, individual usus and collective usus. The theory includes an inventory of individual and social factors forming the toponymic usus. The influence of the selected factors has been illustrated with examples of several geographical names form the Hutsul region which are present in texts in Polish: Pop Iwan, Żabie/Werchowyna, Rafajłowa, Stoh/Stóg, Hnitessa.
Journal
Year
Volume
99
Issue
1
Pages
13-25
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2bb06204-8b5d-4284-a11b-2a5b6b0066a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.