PL EN


2015 | 5 (784) | 77-86
Article title

Zaangażowanie w pracę dla funkcjonowania przedsiębiorstwa

Title variants
EN
Work Engagement and the Functioning of the Company.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule postawiono dwa pytania badawcze: jak w świetle obecnej wiedzy rozumieć termin zaangażowanie w pracę oraz w jaki sposób zaangażowanie w pracę wiąże się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. W odpowiedzi na postawione pytania wskazano, iż zaangażowanie w pracę jest terminem wieloznacznym i brak obecnie jednej powszechnie przyjmowanej definicji tego terminu. Wydaje się jednak, iż zaangażowanie w pracę rozumiane jako przejawianie przez pracowników pozytywnych zachowań i przekonań odnoszących się do pracy, pozytywnie wiąże się z efektywnością funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ponadto w tekście wyróżniono indywidualne i organizacyjne czynniki mogące promować zaangażowanie wśród pracowników oraz podjęto próbę klaryfikacji terminu zaangażowanie w pracę. Tekst kończy podsumowanie zawierające dyskusję uzyskanych wyników oraz możliwe implikacje praktyczne dokonanych analiz.
EN
In this article two main research’s questions were presented. For first, according to current studies, how we can understand work engagement. Secondly, how work engagement is connected with company functioning. In response to these questions, author concludes that the work engagement is an ambiguous term and there is no commonly used and unified definition of it. It also seems that the work engagement, understood as a positive behaviours and beliefs of employees within the company, is positively linked with the enterprises overall performance. Furthermore, the text points up individual and organizational factors that may promote employee engagement. Moreover the author attempts to clarify work engagement concept. The text ends with a practical implications and discussion of the results.
Contributors
  • mgr Konrad Kulikowski, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2bb0edb6-bafb-4825-ab27-5ffecf05b8b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.