PL EN


2014 | 198 cz 2 | 143-153
Article title

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa samorządowego na przykładzie MPK-Łódź Sp. z o.o.

Content
Title variants
EN
Restructuring of Enterprise Local Government on the Example of MPK-Łódź Sp. z o.o.
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the process of managing the MPK-Łódź Sp. z o.o. in the years 2004-2013 and synthetically analyzes the impact of management decisions on the effects actions of the firm. Conclusions of the research show that in the municipal company possible is process of restructuring, and the effectiveness of its actions is similar to private enterprise. It requires only employment of management personnel with the appropriate skills and competence. For this type of companies disappoints owner supervision, which is the biggest barrier to their development.
Year
Volume
Pages
143-153
Physical description
Contributors
References
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Ujęcie sytuacyjne. Red. M. Hamrol. AE w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Balcerowicz L.: Państwo w przebudowie. Znak, Kraków 1999.
 • Dowżycki A., Sobolewski H., Tłuchowski W.: Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa. AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Drucker P.: Zarządzanie w XXI w. MUZA, Warszawa 2000.
 • Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2003.
 • Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers. Red. A. Szymaniak. Deloitte, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Griffin R.: Management. Houghton Mifflin Company, Boston 2005.
 • Jankiewicz S.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa transportu zbiorowego w warunkach umowy powierzenia - podstawowe problemy. W: Zarządzanie finansami. Finanse publiczne. Instrumenty rynku finansowego. Red. D. Zarzecki. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2013, nr 766.
 • Krzyżanowski L.: O podstawach kierowania organizacjami inaczej. Paradygmaty, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy. WN PWN, Warszawa 1999.
 • Kuhn T.: Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych. PIW, Warszawa 1985.
 • Penc J.: Decyzje w zarządzaniu. Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 1996.
 • Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. WN PWN, Warszawa 2002.
 • Warnecke H.: Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne. WN PWN, Warszawa 1999.
 • Wilczyński W.: Ekonomia i polityka gospodarcza okresu transformacji. Wybór prac z lat 1991-1995. WSB, Poznań 1996.
 • Winiecki J.: Intelektualna odyseja teorii ekonomii w XX wieku. Powrót do porzuconej idei rynków, prywatnej własności i wolności gospodarczej. "Zeszyty Centrum im. A. Smitha" 1996, nr 28.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2bb55fb0-2368-4a19-ba07-ec235e2ef197
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.