PL EN


2019 | Tom 2 Nr XXIV | 25-41
Article title

Narodziny w śmierci św. Matki Marii (Skobcowej) jako paradoksalna koncepcja duchowej i cielesnej transformacji człowieka

Content
Title variants
EN
Narodziny w śmierci św. Matki Marii (Skobcowej) jako paradoksalna koncepcja duchowej i cielesnej transformacji człowieka
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the article the author presents the concept created by Saint Mother Maria (Skobtsova) con-cerning the birth/death and death/birth as two concurrent spiritual and physical states associated with the existence of man. Coming into the world means the end of life in the womb and death for our earthly existence means the moment of birth in eternity.
Year
Volume
Pages
25-41
Physical description
Dates
published
2019-06-30
Contributors
References
 • B.a. 2015. Wielkie tajemnice Biblii. O chorobach i sposobach ich leczenia. T. 28. Warszawa: Amer-com SA.
 • Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. 1980. Warszawa: Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne.
 • Jan z Kwidzyna. 2011. Żywot Doroty z Mątów. Tłum. bp Wojtkowski J. Lublin: Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 • Krivošeina Kseniâ. 2015. Matʹ Mariâ (Skobcova). Svâtaâ našihdnej. Moskva: Izdatelʹstvo „Èksmo” [Кривошеина Ксения. 2015. Мать Мария (Скобцова). Святая наших дней. Москва: Изда-тельство „Эксмо”].
 • Laszczak Wanda. 2015. W kręgu kultury Bogoczłowieczeństwa. Studia zebrane o świętej Matce Marii (Skobcowej). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Matʹ Mariâ (Skobcova). 1992. Roždenie v smerti. W: Matʹ Mariâ (Skobcova). Vospominaniâ, statʹi, očerki. T. II. Paris: YMCA-PRESS: 155–166 [Мать Мария (Скобцова). 1992. Рождение в смер-ти. W: Мать Мария (Скобцова). Воспоминания, статьи, очерки. Т. II. Paris: YMCA-PRESS: 155–166].
 • Matʹ Mariâ (Skobcova). 1992. Stradanie i krest. W: Matʹ Mariâ (Skobcova). Vospominaniâ, statʹi, očerki. T. I. Paris: YMCA-PRESS: 234–237 [Мать Мария (Скобцова). 1992. Страдание и крест. W: Мать Мария (Скобцова). Воспоминания, статьи, очерки. Т. I. Paris: YMCA-PRESS: 234–237].
 • Matka Maria. Nie ma życia bez cierpienia.... 2015.Seria „Luminarze Rosyjskiej Emigracji”. T. IV. Cz. 1. Red. NDiaye I.A., Ojcewicz G. Olsztyn: Wydawnictwo Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej.
 • Mistrz Jan z Kwidzyna. 2012. Siedmiolilie Doroty z Mątów. Tłum. bp Wojtkowski J. Olsztyn: Arcy-biskup Metropolita Warmiński.
 • Myślak Dominika Agata, Ojcewicz Grzegorz. 2016. Stara Dusza. Fenomen Matki Marii Skobcowej. Badania i materiały. Szczytno: Wydawnictwo „GregArt”.
 • Nowy Testament. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem. 2009. Oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.
 • Ojcewicz Grzegorz. 2016. Śmiertelna pobożność. Święta Dorota z Mątów: mity i rzeczywistość. Szczytno: Wydawnictwo „GregArt”.
 • Ojcewicz Grzegorz. 2017. Proste prawdy. Misteria św. Matki Marii (Skobcowej) i inne utwory. Szczytno: Wydawnictwo „GregArt”.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. 1990. Oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich. Poznań–Warszawa: Wydawnictwo Pallotinum.
 • Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata. 2007. New York: Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe.
 • Siedlecki Jan, ks. 1994. Śpiewnik kościelny. Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy.
 • Św. Matka Maria (Skobcowa). 2017. Cierpienie i krzyż. W: Św. Matka Maria (Skobcowa). Jak lód jest jego duch, jak kamień – serce... Religia, filozofia, polityka. Przekł. z ros., red. i oprac. Ojcewicz G. Szczytno: Wydawnictwo „GregArt”: 311–316.
 • Św. Matka Maria (Skobcowa). 2017. Narodziny w śmierci. W: Św. Matka Maria (Skobcowa). Jak lód jest jego duch, jak kamień – serce... Religia, filozofia, polityka. Przekł. z ros., red. i oprac. Ojcewicz G. Szczytno: Wydawnictwo „GregArt”: 143–154.
 • Wyznanie wiary katolickiej według kodeksu prawa kanonicznego (1917). (online) http://www.ultra-montes.pl/wyznanie_wiary.htm (dostęp 29.09.2018).
 • (online) http://www.holytrinityorthodox.com/ru/calendar/reading/p/r048-03.htm (dostęp 6.01.2017).
 • (online) https://kosciol.wiara.pl/doc/1315973.Wyznanie-wiary (dostęp 28.09.2018).
Notes
https://doi.org/10.31648/apr.4459
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2bbb3771-05e9-4e3c-b672-9a08fc9a0e19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.