PL EN


2016 | 2 (66) | 105-128
Article title

Centrum integracji społecznej, jako alternatywna forma ograniczenia wykluczenia społecznego

Title variants
EN
Centre for Social Inclusion as an alternative form to reduce social exclusion in the local community
RU
Центр социальной интеграции, как альтернативная форма ограничения социальной изоляции
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Centra Integracji Społecznej są podmiotami prowadzonymi przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe. Ich uczestnicy mogą rozwijać tam umiejętności interpersonalne oraz zawodowe pozwalające na przyspieszenie procesu reintegracji społecznej i zawodowej. Tym samym ich absolwenci mogą aktywnie uczestniczyć w pracach w ramach spółdzielni socjalnych oraz generować środki na swoje utrzymanie. Niestety rozwój takich organizacji jest ograniczony przez niewystarczające środki finansowe oraz organizacyjne. W artykule zawarto, więc podstawowe informacje na temat alternatywnych możliwości finansowania ich działalności oraz angażowania uczestników tej organizacji w zdobywanie nowych umiejętności w tym zwłaszcza tych w zakresie preferowania ich udziału w podmiotach ekonomii społecznej.
EN
Centre for Social Inclusion was created by non-governmental organizations and local administration as an important element of support social system. Participants of the Centers may develop their personal and social skills which are extremely important for social and vocational reintegration. It can be useful in the process of built social cooperative movement and work in this type of organization as an independent member of the management board or general meeting. In the article reader will also find information about the alternative forms of financing Centers and its cooperation with social economy enterprises.
RU
Центры социальной интеграции являются субъектами, которые ведут местные самоуправления и общие организации. Их участники могут там развивать межличностные и профессиональные умения, что позволяет ускорить процесс социальной и профессиональной реинтеграции. Таким образом, их выпускники могут активно участвовать в работах в сфере социального общества и распределять денежные средства на свое удерживания. К сожалению, развитие таких организаций ограничивается недостатком денежных и организационных средств. В статье описано основные информации на тему альтернативных возможностей финансирования их деятельности, а также привлечения участников этой организации для реализации новых навыков, включая тех, что касаются предпочтения их участия в субъектах социальной экономики.
Year
Issue
Pages
105-128
Physical description
Contributors
  • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2bbef582-fc2d-42b4-a339-95bacebcd8ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.