PL EN


2016 | 3 | 3-12
Article title

Wzorce umowne po wejściu w życie nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (zagadnienia wybrane)

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Standard form contracts after the entry into force of new Insurance and Reinsurance Activity Act (selected issues)
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł porusza wybrane zagadnienia związane z istotą wzorców umownych w świetle ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Autorka omawia istotę ogólnych warunków ubezpieczenia i innych dokumentów stosowanych przez ubezpieczyciela przy zawieraniu umowy ubezpieczenia oraz stosunek regulacji cytowanej ustawy do przepisów Kodeksu cywilnego.
EN
In this article the author reviews selected issues related to the essence of standard form contracts in view of the Insurance and Reinsurance Activity Act. The author discusses the essence of general terms and conditions of insurance contracts and other documents used by the insurer. The author also describes how the Act of 2015 should be applied, along with the provisions of the Civil Code, to standard form contracts.
Year
Issue
3
Pages
3-12
Physical description
Contributors
 • Katedra Prawa Ubezpieczeniowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Bednarek M., Wzorce umów, [w:] System Prawa Prywatnego – tom 5, Prawo zobowiązań – część ogólna, Łętowska E. [red.], CH Beck, Warszawa 2013.
 • Bukowska E. [w:] Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Czublun P. [red.], CH Beck, Warszawa 2016 (kom. do art. 15).
 • Byczko S., Kucharski B., Rola polisy ubezpieczeniowej oraz ogólnych warunków ubezpieczenia przy zawarciu umowy ubezpieczenia, [w:] Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań. Materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław, 25 27.9.2008 r.), Gniewek E., Górska K., Machnikowski P. [red.], CH Beck, Warszawa 2010.
 • Dubis W., Komentarz do art. 812 k.c. (pkt 1), [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Gniewek E., Machnikowski P. [red.], CH Beck, Warszawa 2016.
 • Karaszewski G., Komentarz do art. 385 k.c., pkt 6, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Ciszewski J. [red.], LexisNexis, Warszawa 2014.
 • Krajewski M., Umowa ubezpieczenia. Art. 805–834 k.c. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2016.
 • Łętowska E., Prawo umów konsumenckich, CH Beck, Warszawa 2002.
 • Łętowska E., Wzorce umowne. Ogólne warunki, wzory, regulaminy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1975.
 • Mikłaszewicz P. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Zobowiązania, Osajda K. [red.], CH Beck, Warszawa 2013.
 • Ogiegło W., Komentarz do art. 809 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450–1088, Pietrzykowski K. [red.], CH Beck, Warszawa 2015.
 • Olejniczak A., Komentarz do art. 385 pkt 5, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część ogólna, Kidyba A. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Orlicki M. [w:] System Prawa Prywatnego. Tom 8. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, Panowicz-Lipska J. [red.], CH Beck, Warszawa 2011.
 • Pokrzywniak J., Komentarz do art. 812 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450–1088, Gutowski M. [red.], CH Beck, Warszawa 2016.
 • Pokrzywniak J., Ogólne warunki ubezpieczenia w świetle kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – zagadnienia wybrane, „Prawo Asekuracyjne” 2016, nr 2.
 • Popiołek W., Komentarz do art. 385 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–449(10) k.c., Pietrzykowski K. [red.], CH Beck, Warszawa 2015.
 • Radwański Z. [w:] System Prawa Cywilnego, tom III, cz. 1, Prawo zobowiązań – część ogólna, Radwański Z. [red.], Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1981.
 • Szpunar A., Charakter prawny polisy ubezpieczeniowej, „Prawo Asekuracyjne” 1999, nr 2.
 • Trzaskowski R., Żuławska Cz., Komentarz do art. 385 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania, Gudowski J. [red.], LexisNexis, Warszawa 2013.
 • Zagrobelny K., Komentarz do art. 385 k.c. (pkt 6), [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Gniewek E., Machnikowski P. [red.], CH Beck, Warszawa 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2bc06512-798c-438e-b385-ab27e1c63968
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.