PL EN


2016 | 16/1 | 73-79
Article title

Leff. Instytucja prawa zwyczajowego w średniowiecznym Maghrebie

Authors
Content
Title variants
EN
Leff – an institution of custom law in the medieval Maghreb
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Leff to instytucja prawa zwyczajowego stosowana do zawierania sojuszy i aliansów politycznych. Przyjmuje się że powstała ona w okresie wczesnego średniowiecza w XI w. n.e. Autor artykułu wykazuje, że dzięki analizie tekstu źródłowego z kroniki el- Bekriego można znaleźć na obszarze istniejącego we wczesnym średniowieczu emiratu Nekôr ślady stosowania tego prawa zawierania sojuszy już w IX w. n.e.
EN
Leff is the institution of custom law which was applied to conclude political partnerships and alliances. It is assumed that it was established in the early Middle Ages in the 11th c. AD. The author of the article demonstrates that thanks to an analysis of a source text from al-Bakri one may find traces of the use of this law of concluding alliances as early as in the 9th c. AD in the Nekôr emirate that existed in the early Middle Ages.
Year
Volume
Pages
73-79
Physical description
References
 • Basstet A., La Langue Berbère, London – New York – Toronto 1952
 • Baranow Ch.K., Słownik arabsko-rosyjski, Moskwa 1984
 • Bright J., Historia Izraela, Warszawa 1994
 • Coon C.S., Tribes of the Rif, Harvard African Studies – Peabody Museum of Harvard University Cambrige, Mass., U.S.A. 1931, vol. IX
 • Cross F.M., Canaanite Myth and Hebrew Epic, Essays in the History of the Religion of Israel, Massachussets 1973
 • Dziubiński A., Historia Maroka, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1983
 • Ibn Khaldun, Historie des Berberes et des dynastie musulmanes de L`Afrique. Septentrionale tłumaczenie de Slane Paris 1968
 • Encyclopédie Berbère, Édisud La Calad, 13090 Aix-en-Provence, France 1984-2013
 • Gaudefroy-Demombynes M., Narodziny islamu, Warszawa 1988
 • Jasińska J., hasło „Himiarites” [w:] Mały słownik kultury świata arabskiego, Warszawa 1971
 • Ahmad Alam-El-Deen El-Gindi, al-Lahagat al-Arabijja fi at-Turath, Libye – Tunisie 1978
 • Ya’qub al-Fairuz Abadi, al-Qamus al-Muhith, Beirut 1987
 • Kennedy H., Wielkie arabskie podboje. Jak ekspansja islamu zmieniła świat, Warszawa 2011
 • Lane E.W., Arabic English Dictionary, Londyn 1863
 • Lewicki T., Przeżytki starych kultów i wierzeń pogańskich u średniowiecznych Berberów doby muzułmańskiej, „Lud” nr 50/1, 1964/1965 , s. 230 – 296
 • Lewicki T., Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny, Wrocław 1969
 • Mazel J., Zagadki Maroka, przekład A. Steinsberg, Warszawa 1975
 • Rozmus D., Skoczek M., Hayarum Qatalum, „Folia Orientalia” 1996, vol. XXXII
 • Rozmus D., Al Baranis – plemię czy termin?, „Przegląd Orientalistyczny” 2000, nr 1-2
 • Rozmus D., A More Precise Dating of the as-Saqaliba Rebellion in the Medieval Maghrib, „Folia Orientalia” 1996, vol. XXXII
 • McGuckin de Slane W., Description de l‘Afrique Septentrionale par Abou-Obeid El-Bekri, texte arabe, Alger 1911
 • Skarżyńska-Bocheńska K., hasło „Bakri (al-) abu Ubajd” [w:] Mały słownik kultury świata arabskiego,Warszawa 1971
 • Sourdel J.D., Cywilizacja islamu (VII-XIII w.), Warszawa 1980
 • Szymański E., Tradycje i legendy ludów Afryki Północnej, Kraków 1994
 • Wśród dolin Atlasu. Siła tradycji w kulturze i życiu codziennym górali marokańskich, szkice etnologiczne pod redakcją R. Vorbricha, Poznań 1997
 • Vorbrich R., Górale Atlasu marokańskiego, Wrocław 1996
 • Quitout M., Grammaire Berbère (rifain, Tamazight, chleuh, kabyle), L`Harmattan 1997
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2bc4db76-18d2-4b42-ac84-744013a88e5f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.