PL EN


2016 | 63 | 1: Praca socjalna - English Version | 183-192
Article title

Sharing psychological tests with non-psychologists – ethical and professional aspects

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The problem of sharing psychological tests with non-psychologists concerns the sharing of chosen psychological tools with people without full psychological education. An analysis of the principles of sharing psychological tests was attempted. The Workgroup of Psychological Tests of The Polish Psychological Association (Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) makes psychological tools available in 4 categories, each of which includes various psychological tests. The issues of concern are the platform “Epsilon,” which has been recently introduced by The Workgroup of Psychological Tests, a training program, which is supposed to endorse the basics of psychometrics, or the possibility to access psychological tests from the category “for psychologists only,” given to people with a “doctor of psychology” degree. It is necessary to discuss the subject of the use of psychological tests by people without adequate psychological education. Easy access to the tests by non-psychologists can be harmful to the prestige of the psychological profession.
Contributors
References
  • Brzeziński, Jerzy. “Aktualność klasycznych tekstów z psychometrii dla metodologicznej i etycznej poprawności praktyki diagnostycznej odwołującej się do wyników testów psychologicznych.” In Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Wybór tekstów, edited by Jerzy Brzeziński, 9-25. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
  • Brzeziński, Jerzy. Wybrane zagadnienia z psychometrii i diagnostyki psychologicznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1984.
  • Hornowska, Elżbieta. Testy psychologiczne: Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2003.
  • Kodeks etyczno-zawodowy psychologa. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1991, www.ptp.org.pl [accessed: 10.04.2015].
  • Kodeks zasad etycznych psychoterapeuty. Komisja Etyki Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 2007, www.psychiatria.pl [accessed: 10.04.2015].
  • Oronowicz, Wojciech. “Udostępnianie testów psychologicznych dla osób niebędących psychologami w świetle norm etycznych.” Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Aspekty prawne wykonywania zawodu psychologa. Kraków, maj 2014 r.
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.
  • Stepulak, Marian Z. Tajemnica zawodowa psychologa. Lublin: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, 2014.
  • Strona internetowa Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, www.practest.com.pl [accessed: 09.07. 2015].
  • Szuta, Anna. “Sprawozdanie z Konferencji Naukowej PTP ‘Aspekty prawne wykonywania zawodu psychologa.’” Biuletyn Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 2014, 7.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2bcbcbd2-cdd7-4828-9897-aa4b157a6710
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.