PL EN


2018 | 4 (20) | 100-117
Article title

Teoria sygnalizacji w polityce dywidend na przykładzie spółek notowanych na NewConnect

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zgodnie z teorią sygnalizacji dywidendy mogą być dodatkowym sposobem na komunikowanie się spółki z inwestorami i przekazywanie im określonych informacji przez zarząd. Celem pracy jest sprawdzenie, czy za pomocą zmian w polityce wypłaty dywidend spółki notowane na rynku o wysokim poziomie asymetrii informacji − takim, którego przykładem jest alternatywny rynek akcji NewConnect, sygnalizują zmianę wyników i cen akcji. W konsekwencji dywidendy mogą być sposobem na ograniczanie kosztów agencji przez zarząd spółki. Początkowa próba wykorzystana w badaniach składała się ze wszystkich spółek, które były notowane na NewConnect w latach 2007-2015, z czego wyłoniono spółki regularnie wypłacające dywidendy. Jako regularną wypłatę dywidendy przyjęto płatności dokonywane przez minimum 5 lat z rzędu, jednak dozwolone było zawieszenie płatności na maksymalnie jeden rok.
Year
Issue
Pages
100-117
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2bcd58f9-edfc-4861-9b8f-6bbdf685e445
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.