Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4 (20) | 100-117

Article title

Teoria sygnalizacji w polityce dywidend na przykładzie spółek notowanych na NewConnect

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Zgodnie z teorią sygnalizacji dywidendy mogą być dodatkowym sposobem na komunikowanie się spółki z inwestorami i przekazywanie im określonych informacji przez zarząd. Celem pracy jest sprawdzenie, czy za pomocą zmian w polityce wypłaty dywidend spółki notowane na rynku o wysokim poziomie asymetrii informacji − takim, którego przykładem jest alternatywny rynek akcji NewConnect, sygnalizują zmianę wyników i cen akcji. W konsekwencji dywidendy mogą być sposobem na ograniczanie kosztów agencji przez zarząd spółki. Początkowa próba wykorzystana w badaniach składała się ze wszystkich spółek, które były notowane na NewConnect w latach 2007-2015, z czego wyłoniono spółki regularnie wypłacające dywidendy. Jako regularną wypłatę dywidendy przyjęto płatności dokonywane przez minimum 5 lat z rzędu, jednak dozwolone było zawieszenie płatności na maksymalnie jeden rok.

Year

Issue

Pages

100-117

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2bcd58f9-edfc-4861-9b8f-6bbdf685e445
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.