PL EN


2012 | 48 | 2 (192) | 111-139
Article title

Automated Science

Authors
Content
Title variants
PL
Nauka Zautomatyzowana
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Any serious attempt to give an account of the cognitive aspect of science – as contrasted with e.g. its economic, social or cultural aspects – cannot ignore the automation revolution. In the conception presented in this paper the results of computer science are taken seriously and integrated with earlier ideas concerning what constitutes scientific inquiry. The central idea is that of reliable inquiry. On the reliabilist criteria presented here, if a method is logically warranted to get to the right answer – given data and background knowledge available – and to stick to it afterwards, then it is reliable. This is a normative theory, but the standard of reliability is adjusted to the domain of the inquiry at hand. This paper presents the central tenets of the reliabilist conception of science and briefly outlines the main results underlying it. The philosophical task to deliver an adequate understanding of science is taken to be continuous with scientific research itself (naturalism), a major part of which is concerned with delivering causal explanations (causality) and can only be carried out with limited resources (computability). An outline of open problems and directions for future research concludes the paper.
PL
Współczesne wyjaśnienie poznawczego aspektu nauki – w odróżnieniu np. od ekonomicznego, społecznego czy kulturowego – nie może pominąć rewolucji, jaka dokonała się w automatyzowaniu procedur naukowych. Teoretyczne zaplecze tych nowych idei jest prezentowane na tle dokonań historycznych. Kluczowym pojęciem w prezentowanym artykule jest niezawodność metody rozumiana jako przysługująca metodzie naukowej, która gwarantuje uzyskanie poprawnej odpowiedzi – przy dostępności danych i wiedzy założonej – oraz trwanie przy niej, mimo dopływających nowych danych. Niniejszy artykuł prezentuje główne własności niezawodnościowej (reliabilistycznej) koncepcji nauki i krótko omawia najważniejsze, leżące u jej podstaw wyniki. Filozoficzne zadanie zaproponowania właściwego rozumienia nauki jest tutaj traktowane jako ciągłe z badaniem naukowym (naturalizm), wymagające przede wszystkim określania zależności przyczynowych (kauzalizm) i możliwe przy ograniczonych zasobach (obliczalność). W końcowej części artykułu zaprezentowano otwarte problemy i kierunki badań.
Year
Volume
48
Issue
Pages
111-139
Physical description
Contributors
  • Wydział Filozofii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2bcf16e5-d667-4731-a4fb-788af382e8bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.