PL EN


2016 | 1(17) | 14
Article title

Bezpieczny transport materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną

Content
Title variants
EN
Safe transport of hazardous materials by air
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The purpose of the article is to identify legal regulations and present threats to safe transport of hazardous materials by air. Consequently it is an attempt to face the problem if the transport of hazardous materials is safe. According to the author’s experience related to the subject of transporting hazardous materials by air, the literature of the subject matter concerning this section of transport aviation is practically scanty, therefore, in order to receive an answer to the question posed in the title, the article is composed of general characteristics of the transport of dangerous materials by air and conclusions referring to the safety in this area.
Contributors
  • Akademia Obrony Narodowej
References
  • 1. Dangerous Goods Regulations, 57th Edition, IATA.
  • 2. Dąbrowska Janina, Czynnik ludzki w lotnictwie, Prace Instytutu Lotnictwa, Warszawa, 2011.
  • 3. Klich Edmund, Bezpieczeństwo lotów, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom, 2011.
  • 4. Opinia Sekcji Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zgłaszania zdarzeń w lotnictwie cywilnym, zmiany rozporządzenia (UE) nr 996/2010 oraz uchylenia dyrektywy 2003/42/WE, rozporządzenia Komisji (WE) nr 1321/2007 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 1330/2007 COM(2012) 776 final – 2012/0361 (COD), https://www.casa.gov.au/standard-page/ dangerous-goods-incidents.
  • 5. Załącznik 18 do Konwencji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, Bezpieczny transport materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, wydanie czwarte lipiec 2011 r., ICAO.
  • 6. Załącznik do Obwieszczenia Nr 6 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 czerwca 2015 roku – Instrukcje Techniczne bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, Wydanie 2015-2016.
  • 7. Załącznik do Wytycznych Nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 grudnia 2015 r. – Podręcznik zarządzania bezpieczeństwem (SMM) DOC 9856 AN/474, wydanie 3 2013, ICAO.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2bd02d4c-9357-4bb4-a097-47f5eaff9001
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.