PL EN


2012 | 14 - Politologia w chrześcijańskiej myśli społeczno-politycznej | 85-113
Article title

Idea władzy w tradycji biblijnej i nauczaniu kościelnym

Content
Title variants
EN
The Idea of Power in the Biblical Tradition and Teaching of the Church
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Bible says that "all authority comes from God." But what if the authority is corrupt and abusive? The author of the article analyses the duty to resist a corrupt authority when it threatens inalienable human rights, the common good or the sacredness of authority itself, for example a tyranny or an act of an usurpation. The author examines the conditions which must be fulfilled in order that such forms of resistance as: admonition, protest, rebellion (civic disobedience), strike and uprising can be legitimate. It is important to bear in mind the obligation to obey even a corrupt authority insofar as it can be objectively stated that it serves the common good.
Keywords
EN
Power   Bible   Morality  
Contributors
 • Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie, janbocian@op.pl
References
 • Ad gentes divinitus, Dekret o działalności misyjnej Kościoła, w: Sobór Watykański II. Konstytucje - Dekrety - Deklaracje, Poznań-Warszawa 2002.
 • Bocian J., Wybrane religijne aspekty służby wojskowej, Nurt SVD 1(2009).
 • Breviarium Fidei, Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, opr.: S. Głowa SJ, I. Bieda SJ, Poznań 1989.
 • Britannica, edycja polska, t. 41, Poznań 2004.
 • Christus Dominus, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele, w: Sobór Watykański II. Konstytucje - Dekrety - Deklaracje, Poznań-Warszawa 2002.
 • Dignitatis humance, Deklaracja o wolności religijnej, w: Sobór Watykański II. Konstytucje - Dekrety - Deklaracje, Poznań-Warszawa 2002.
 • Dopierała K., Księga papieży, Poznań 1996.
 • Frick F. S., Król, w: Encyklopedia biblijna, red. P. J. Achtemeier, Warszawa 1999.
 • Gaudium et spes, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, w: Sobór Watykański II. Konstytucje - Dekrety - Deklaracje, Poznań-Warszawa 2002.
 • Grzegorz VII, Dyktat papieski z 1075 r., w: Chmaj M., Sokół W., Wrona J., Historia, Bydgoszcz-Warszawa 2003.
 • Halpern B., Władza królewska i monarchia, w: Słownik wiedzy biblijnej, red. B. M. Metzger, M. D. Coogan, Warszawa 1996.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego - Corrigenda, Poznań 1998.
 • Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984.
 • Lumen Gentium. Konstytucja dogmatyczna o Kościele, w: Sobór Watykański II. Konstytucje - Dekrety - Deklaracje, Poznań-Warszawa 2002.
 • Minois G., Kościół i wojna. Od czasów Biblii do ery atomowej, Warszawa 1998.
 • Oświadczenie episkopatu niemieckiego na temat stosunku prymatu do urzędu biskupiego z 1875 r., w: Breviarium Fidei, Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, opr.: S. Głowa SJ, I. Bieda SJ, Poznań 1989.
 • Pastor Aeternus. Pierwsza konstytucja dogmatyczna o Kościele Chrystusowym, Sobór Watykański I, w: Dokumenty Soborów Powszechnych, tekst łaciński i polski, t. IV (1511-1870) Lateran V, Trydent, Watykan I, opr.: A. Baron, H. Pietras SJ, Kraków 2004.
 • Romaniuk K., Jankowski A. OSB., Stachowiak L., Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, t. I-II, Poznań-Kraków 1999.
 • Rahner K., Vorgrimler H., Mały słownik teologiczny, Warszawa 1987.
 • Słownik języka polskiego, t. 3, red. M. Szymczak, Warszawa 1989.
 • Słownik języka polskiego, t. 9, red. W. Doroszewski, Warszawa 1967.
 • Słownik wiedzy biblijnej, red. B. M. Metzger, M. D. Coogan, Warszawa 1996.
 • Smolarz S., Prymat Piotrowy z perspektywy Kościołów reformowanych, "Przegląd Religioznawczy", 2(2009).
 • Stehlin K., W obronie prawdy katolickiej. Dzieło arcybiskupa Lefebvre, Warszawa 2001.
 • Sutor B., Etyka polityczna, Warszawa 1994.
 • Wielka Encyklopedia PWN, t. I-XXX, Warszawa 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2bdba859-47bf-4996-86db-df0e7b437fc1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.