PL EN


2015 | 15 | 2 | 45-51
Article title

Level of Drugs Usage and Sport Performance in Malay Silat

Content
Title variants
PL
Poziom stosowania narkotyków a rezultaty sportowe w malezyjskiej sztuce walki silat
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Background. Drug, as a new ‘threat’ to the ideal of sports has entered into the sport scene lately. Aim. The aim of this research is to evaluate the motives of drug usage among Silat athletes. Besides that the aim of this research is to correlate the relationship between the level of drug usage and sport performance among Malay Silat athletes. Methods. The sample consisted of 103 Malay Silat athletes, who voluntarily participated in this study. The sample was drawn from athletes who competed in Majlis Sukan Universiti Malaysia (MASUM) or sport competitions between Universities. Drugs Usage Questionnaire was used which comprised of reasons for taking drugs such as: need for achievement, in order to avoid pain, gain strength, relax and avoid frustration. Besides that, Sports Performance Questionnaire was used to evaluate the participants performance in Silat. Results. The results showed that the reasons for taking drugs among Malay Silat participants were the highest in order to avoid pain, followed by achievement, strength, relax and reduce frustration and stress. The results showed the existence of a positive correlation between the level of drug usage and sport performance. Conclusions. Sport psychologist should play an important role to teach Silat athletes’ skills and strategies relating to manage pain and enhance performance without drugs.
PL
Cel. Celem badania jest ocena motywów użycia narkotyków wśród sportowców uprawiających malajski silat, a także skorelowanie zależności między poziomem używania narkotyków i uzyskanymi wynikami sportowymi wśród sportowców uprawiających tę sztukę walki. Chociaż obecność narkotyków wśród zawodowych sportowców i tych z drużyn z wyższych uczelni jest nieznana, to wg raportu jednego z dostawców narkotyków, 6 z 10 sportowców bierze zakazane substancje. Metody. Grupa ankietowanych składała się z 103 malajskich sportowców uprawiających silat, którzy dobrowolnie uczestniczyli w tym badaniu. Badanie przeprowadzono w grupie zawodników, którzy rywalizowali w Majlis Sukan Universiti Malaysia (MASUM) lub w rozgrywkach sportowych odbywających się między uniwersytetami. Zastosowany kwestionariusz dotyczył zażywania narkotyków w celu poprawy rezultatów sportowych, by uniknąć bólu, wzmocnić siłę, odpocząć i uniknąć frustracji. Zawodnicy zaznaczyli swoje odpowiedzi na skali od 5-1. Test odnosił się też do poprzednich badań, dzięki czemu narzędzie to zostało udoskonalone. Wyniki. Autorzy badania wskazują, że sportowcy mogą mieć kilka powodów do sięgania po narkotyki np. aby zwiększyć masę, siłę mięśni i wytrzymałość, skrócić czas rekonwalescencji, poprawić własny wizerunek ciała, zrelaksować się lub zmniejszyć wagę. Wyniki wykazały, że powodem zażywania narkotyków wśród praktykujących malajski silat - najważniejszą przyczyną było uniknięcie bólu, a następnie chęć uzyskania wysokich osiągnięć, poprawienie siły, potrzeba odpoczynku i zmniejszenie frustracji oraz stresu. Wyniki pokazały, istniejącą pozytywną korelację pomiędzy poziomem używania narkotyków a wynikami sportowymi (0.597), która jest statystycznie istotna (P < .01). Wnioski. Silat malezyjski jest jednym z urazowych sportów i wymaga wielu lat treningu; powoduje liczne urazy, które bywają niwelowane przez użycie np. anabolików. Chociaż użycie zabronionych substancji sprzyja lepszym wynikom sportowym i redukuje ból, to jednak przyczyniają się one do narażania zdrowia, a także nieetycznego zachowania wobec innych sportowców i całego społeczeństwa; powodują wypaczanie idei sportu, są nienaturalne oraz stanowią łamanie umowy sportowej. Autorzy podkreślają ogromną rolę psychologa sportowego, który mógłby uczyć umiejętności i strategii dotyczących zarządzania bólem i zwiększyć wydajność sportowców uprawiających silat bez używania narkotyków.
Year
Volume
15
Issue
2
Pages
45-51
Physical description
Contributors
  • University of Technology MARA (UiTM), Shah Alam, 40450 Selangor (Malaysia)
  • niversity of Technology MARA (UiTM), Shah Alam, 40450 Selangor (Malaysia)
  • Institut Pendidikan Guru, Kampus Darulaman, Jitra (Malaysia)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2bdc6bdc-ef68-48df-a726-fa8c85caf168
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.