PL EN


2017 | 6 | 151-164
Article title

Внутреннее положение Станиславовского воеводства в 1921-1923 гг

Authors
Content
Title variants
EN
The internal situation of the Stanislawow Voivodeship in 1921-1923
Languages of publication
RU
Abstracts
EN
Stanislawow province was one of the borderland provinces of The Second Polish Republic and was part of Eastern Małopolska. This area was inhabited by people of several nationalities - Ukrainians, Poles, Jews and Germans but the dominant group were Ukrainians. The fact that the numerical superiority of the Ukrainian population over the other nationalist groups shaped to a large extent, the internal situation of the province Stanislawow. Its manifestation in the first period of the province in the years 1921-1923 were the attitudes of the population towards the important events that took place on its territory. Their example was especially avoiding the Ukrainian population from participating in the census in 1921, and the boycott by a significant percentage of Ukrainians parliamentary elections in 1922. The reason for such behavior of the Ukrainian community was among its vulnerability to anti-Polish propaganda, conducted by the Ukrainian environmental disagreeing with the nationality of Eastern Małopolska to the Polish, as well as the fear of the consequences of terrorist actions organized by the Polish state hostile to the Ukrainian militia. On the attitude of the population of other nationalities Stanislawow province consisted of both loyalty, indifference as well as looking at taking action of their own interests.
Year
Issue
6
Pages
151-164
Physical description
Dates
published
2017
References
 • Archiwum Akt Nowych, sygn. 1186/1, Sprawozdania sytuacyjne z ruchu społeczno-politycznego i mniejszości narodowych za wrzesień, listopad, grudzień i część sprawozdania za kwiecień 1923 roku.
 • Державний Архів Івано-Франківскої Області, фонд 2, опис 1, cправа 13, Месячные и квартальные отчеты поветовых старoств воеводского управления полиции о политической обстановке в поветах Станиславского воеводства. 23 мая 1921 – 18 ноября 1921.
 • cправа 14
 • Месячные отчеты поветовых старoств о политико-экономической обстановке в поветах Станиславского воеводства за октябрь-ноябрь 1921 года. 1 ноября 1921 – 18 декабря 1921.
 • справа 15
 • Отчеты Станиславского воеводского управления и поветовых старoств о деятельности политических партий и состоянии безопасности в Станиславском воеводстве за 4-й квартал 1921 года. 25 сентября 1921 – 13 октября 1921.
 • cправа 31
 • Донесения воеводского управления Министерству Внутренних Дел о бойкое переписии населения проводимом укаинцами Стасиславщины. 26 сентября 1921 – 15 ноября 1921.
 • cправа 41
 • Переписка с полицейскими и администратывными органами о деятельности националистических организаций в поветах Станиславского воеводства. 16 сентября 1921 – 27 октября 1922.
 • cправа 63
 • Месячные oтчеты воеводского управления о деятельности политических партий, профессиональных союзов и забостовочном движении на територии воеводства. 23 июня 1922 – 3 июня 1923.
 • cправа 69
 • Месячные oтчеты поветовых старoств о деятельности политических партий, o забостовочном и профсоюзном движении в поветах Станиславского воеводства. 16 декабря 1922 – 9 января 1923.
 • cправа 70,
 • Периодические отчеты поветовых старoств о политической обстановке, состоянии безопасности, деятельности политических партий и союзов в поветах Станиславского воеводства за 1922 год. 6 января 1922 – 19 декабря 1922.
 • cправа 90
 • Сведения поветовых староств о ходе избирательных кампании по выборам в польский Парламент по поветам Станиславского воеводства. 31 октября 1922 – 18 ноября 1922.
 • cправа 92
 • Донесения Косовского и Станиславского поветовых старoств о бойкоте украинского населения выборов в Сейм и Сенат. 11 сентября 1922 – 22 сентября 1922.
 • Dziennik Ustaw 1920, nr 117, poz. 768
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1921, nr 46, poz. 282.
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1921, nr 58, poz. 368.
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1922, nr 66, poz. 592.
 • Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 IX 1921 roku. Mieszkania, ludność, stosunki zawodowe. Województwo stanisławowskie, Warszawa 1927.
 • Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1925/1926, Warszawa 1927.
 • Statystyka wyborów do sejmu i senatu odbytych w dniu 5 i 12 listopada 1922 roku, Warszawa 1926.
 • „Gazeta Lwowska” 1923, nr 60.
 • „Gazeta Lwowska” 1922, nr 187.
 • „Kurier Stanisławowski” 1923, nr 140.
 • CZUBIŃSKI A. (1993), Walka o granice wschodnie Polski w latach 1918-1921, Opole.
 • KLIMECKI M. (2000), Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918-1919, Warszawa.
 • LEINWAND A. J. (2011), Walka dyplomatyczna Polski o Galicję Wschodnią 1918-1923, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, 46, 85-98.
 • ŁUKOMSKI G., PARTACZ CZ., POLAK B. (1994), Wojna polsko – ukraińska 1918-1919, Koszalin - Warszawa.
 • MROCZKA L. (1998), Spór o Galicję Wschodnią 1914-1923, Kraków.
 • TOMASZEWSKI J. (1985a), Ojczyzna nie tylko Polaków. Mniejszości narodowe w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa.
 • TOMASZEWSKI J. (1985b), Rzeczpospolita wielu narodów, Warszawa.
 • TORZECKI R. (1989), Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923-1929, Kraków.
 • PAPIERZYŃSKA-TUREK M. (1979), Sprawa Ukraińska w Drugiej Rzeczypospolitej 1922-1926, Kraków.
 • ŚLIPIEC J. (1999), Drogi niepodległości – Polska i Ukraina 1918-1921, Warszawa.
 • WŁODARKIWICZ W. (2013), Przed zagładą. Społeczeństwo Wołynia i Małopolski Wschodniej wobec państwa polskiego (1935-1939), Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2bdc7984-6217-44fc-b64a-8723c9b4af62
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.