PL EN


2013 | 34 | 54-62
Article title

Moralny wymiar nierówności społecznych

Authors
Content
Title variants
EN
Moral Dimension of Social Inequalities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor poddaje pod dyskusję moralny aspekt takich zjawisk społecznych, jak bieda, ubóstwo oraz bogactwo. Zauważa, że między cywilizacją techniczną a bytem ludzkim obserwuje się coraz większe kontrasty i dysonanse. O ile bowiem w dziedzinie techniki i technologii światowej obser-wujemy ustawiczny postęp, o tyle w sferze zjawisk społecznych (jak np. bieda i ubóstwo) ludzkość przejawia pewną bezradność. Stwierdza, że najsłabszym ogniwem współczesnego świata pozostaje dystrybucja dóbr rynkowych oparta na ludzkich zasadach moralnych. Wskazane jest, aby podział dóbr cywilizacyjnych przebiegał bardziej sprawiedliwie niż obecnie. W tym kontek-ście słowo „sprawiedliwie” nie znaczy równo, ale godziwie.
EN
The Author discusses a moral aspect of such social phenomena as poverty and wealth. He argues that more and more contrasts and dissonances are observed between technical civilization and human existence. Simultaneously with continual progress in a field of the world technique and technology, in a sphere of social phenomena (as poverty) humanity seems to be helpless. The Author maintains that a distribution of market goods basing on human moral rules constitutes the weakest link of the modern world. It would be as well to divide the goods of civilization in more justified way than currently. In this context a word “justified” does not mean evenly but fairly.
Year
Issue
34
Pages
54-62
Physical description
Contributors
author
 • Zakład Filozofii Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
References
 • Bańka J., 1986, Etyka prostomyślności a tradycje kultury, UŚ, Katowice.
 • Brzeziński Z., 1986, Za żelazną kurtyną, Waszyngton.
 • Czerny J., 1997, Zarys pedagogiki aksjologicznej, Wyd. „Śląsk”, Katowice.
 • Czerny J., 2005, Paradygmaty współczesnej nauki, Wyd. „Inter”, Katowice.
 • Ekonomia a rozwój zrównoważony, 2001, red. F. Piontek, Wyd. Ekonomia i Środowi-sko, Białystok.
 • Huntington S., 1996, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New York: Simon and Schuster.
 • Morgan Sh., 2007, Towards humans rights, Bradford Univ. Press ltd, London.
 • Mrowiec P., 2012, Aksjologia biznesu, Bielsko-Biała.
 • Schleichert M., 2012, China als Machtwelt, Wienn.
 • Smith A., 1954, Bogactwo narodów, Warszawa.
 • Toffler A., 1998, Szok przyszłości, PTN, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2bdd50a9-f62d-40e2-9fa8-fbd87e48e37a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.