PL EN


2019 | 1(55) | 79-88
Article title

Perspektywy rozwoju transportu morskiego w Polsce

Content
Title variants
EN
Perspectives of maritime transport development in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Transport morski, obok transportu drogowego, jest bardzo istotny dla rozwoju gospodarki. Wykazuje ciągły rozwój, stając się jednostkowo, najbardziej optymalną kosztowo gałęzią transportu ładunków. Kluczowym ogniwem są porty morskie, gdzie odbywa się ich wymiana. Porty morskie łączą różne gałęzie transportu implikując intermodalność. Od ich zrównoważonego rozwoju, efektywnego wykorzystania infrastruktury logistycznej, budowania skutecznych sieci przepływów towarów i informacji zależy rozwój. Rozwój lokalnych przedsiębiorstw, rozwój regionów, rozwój makroregionów, w części również gospodarek ponad narodowych. Celem artykułu jest ocena i analiza perspektyw rozwoju transportu morskiego w Polsce, skupiając uwagę na kluczowych dla rozwoju gospodarki portów, bazując na analizach ilościowych, a także ich konfrontacja z rządowym programem rozwoju portów morskich.
EN
Maritime transport, near the road transport, is very important for global economy. Constantly growing is the most effective branch of cargo transports. The most important link in cargo transport is seaport, where the all cargo exchange is. Seaport`s are connect different branch of transport. They are intermodal. From their development in the field of sustainable development, effective use of the logistics infrastructure, making effective flow networks of cargo and information, depends development of all economy. Development local enterprises, development of regions, development of macro regions and in a big part, development of national economy. This article include analysis perspective of development maritime transport in Poland, on the most important things to economy develop, with statistics analysis and analysis of government documents for maritime growing points.
Year
Issue
Pages
79-88
Physical description
Contributors
 • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
References
 • Cole J. J., Bardi E.J., Langley Jr L. C., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.
 • Gołembska E., Podstawowe problemy logistyki globalnej, międzynarodowej i euro logistyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2006.
 • Gospodarka morska w Polsce 2016 – opracowanie sygnalne, GUS, Warszawa 2017.
 • Gospodarka morska w Polsce w latach 2015 i 2016 [w:] Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/gospodarka-morska-w-polsce-w-latach-2015-2016,8,3.html, (dostęp 15.05.2018)
 • Informacje o porcie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., https://www.port.gdynia.pl/pl/port/dane-portu, (dostęp 14.05.2018)
 • Korol M., Statystyka z demografią, EKSTAT, Szczecin 2000.
 • Międzynarodowy handel towarami, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained, (dostęp 10.02.2019)
 • Port Gdańsk, http://www.portgdansk.pl/o-porcie, (dostęp 14.01.2019)
 • Port Szczecin-Świnoujście, http://www.port.szczecin.pl/pl/porty, (dostęp 15.05.1018)
 • Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Warszawa 2018.
 • Szpon J., Dembińska-Cyran I., Wiktorowska-Jasik A., Podstawy logistyki, Szczecin 2005.
 • Wierzejski T., Kędzior-Laskowska M., Transport i spedycja, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2bde5007-c876-4ecd-9a44-ab32d2ef562e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.