PL EN


2017 | 1 | 34-38
Article title

Impact of demographic factors on usage of stress coping strategies chosen by elderly people

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
References
 • Mastalerz-Migas A, Ościłowska E, Steciwko A. Jakość życia osób w wieku podeszłym. Fam Med Prim Care Rev 2008; 10(3): 511‒514.
 • Izdebski P, Jurga M, Kosiol M. Bilans życiowy a postawa wobec śmierci w późnej dorosłości. Gerontol Pol 2012; 20(4): 155–159.
 • Straś-Romanowska M. Późna dorosłość. Wiek starzenia się. In: Harwas-Napierała B, Trempała J, eds. Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Vol. 2. Warszawa: PWN; 2007: 263–292
 • Holmes TH, Rahe RH. The social readjustment rating scale. J Psychosom Res 1967; 11(2): 213–218.
 • Strelau J, red. Psychologia. Podręcznik akademicki. Vol. 3. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2007: 493–512.
 • Zimbardo PG, Johnson RL, McCann V. Psychologia. Kluczowe koncepcje. Warszawa: PWN; 2010.
 • Kosslyn SM, Rosenberg RS. Psychologia. Mózg. Człowiek. Świat. Kraków: Znak; 2006: 603–620.
 • Ingledew DK, Hardy L, Cooper CL. Do resources bolster coping and does coping buffer stress? An organizational study with longitudinal aspect and control for negative affectivity. Journal of Occupational Health Psychology 1997; 2: 352–359.
 • Juczyński Z. Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem MINI-COPE. In: Narzędzia pomiaru stresu i radzenia sobie ze stresem.Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych 2009; 45‒58.
 • Zielińska-Więczkowska H, Kędziora-Kornatowska K, Kornatowski T. Starość jako wyzwanie. Gerontol Pol 2008; 16(3): 131–136.
 • Scott B, Melin L. Psychometric properties and standardized data for questionnaries measuring negative affect, dispositional style and daily hassles: a nation-wide sample. Scand J Psychol 1998; 39: 301–307.
 • Sygit-Kowalkowska E. Inteligencja emocjonalna a strategie radzenia sobie ze stresem. Psychologiczna analiza funkcjonowania mieszkańców ośrodków pomocy społecznej i studentów uniwersytetu trzeciego wieku. Gerontol Pol 2013; 21(3): 98–108.
 • Żurek G, Żurek A, Pirogowicz I, et al. Wybrane aspekty jakości życia i ogólnego stanu zdrowia w badaniach słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Opolu. Fam Med Prim Care Rev 2011; 13(3): 556–562.
 • Taylor SE. Health Psychology. New York: McGraw-Hill; 2006
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2beba560-a8bc-4310-9c35-32a443ea56ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.