PL EN


Journal
2014 | 4 | 343–354
Article title

Wpływ trybu życia na występowanie ograniczeń ruchu i dolegliwości bólowych stawów obwodowych u kobiet po 50 roku życia

Content
Title variants
EN
The influence of lifestyle on the incidence of restrictions in motion and pain of peripheral joints in women over the age of 50
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zmiany zwyrodnieniowe i dolegliwości bólowe stawów stanowią częstą przyczynę problemów zdrowotnych osób starszych. Choroba zwyrodnieniowa może dotyczyć wszystkich stawów, lecz najczęstszą przyczyną niepełnosprawności są zmiany zwyrodnieniowe stawów kręgosłupa oraz stawów kolanowych i biodrowych. Celem pracy była ocena występowania ograniczeń ruchu oraz dolegliwości bólowych stawów obwodowych u kobiet po menopauzie, uprawiających i nieuprawiających rekreacji ruchowej. W badaniu wzięło udział łącznie 117 kobiet w wieku 50–60 lat będących w okresie postmenopauzalnym. Do grupy badanej zakwalifikowano 60 kobiet, które uczestniczyły w ogólnorozwojowych ćwiczeniach fizycznych 2–3 razy w tygodniu (minimum 90 min/tydz.), przynajmniej od 5 lat. Grupa kontrolna złożona była z 57 kobiet, które nie uprawiały żadnej formy rekreacji ruchowej i prowadziły tzw. „siedzący tryb życia”. W grupach badanej oraz kontrolnej przeprowadzony został wywiad dotyczący stanu zdrowia badanych oraz stylu życia, jak również pomiar goniometryczny ruchomości stawów obwodowych oraz wybrane testy kliniczne. Na podstawie przeprowadzonego badania w grupach badanej i kontrolnej stwierdzono, że regularna aktywność fizyczna u kobiet po 50 roku wpływa na zachowanie większych zakresów ruchu oraz mniejsze natężenie i częstość występowania dolegliwości bólowych stawów obwodowych.
EN
Degenerative changes and pain in the joints are a common cause of health problems of the elderly. Osteoarthritis can affect any joint, but the most common cause of disability is degenerative arthritis of the vertebral column, hip and knee joints. The aim of this study was to evaluate the prevalence of limitations on motion and pain of peripheral joints in postmenopausal women who practiced sport and those who were inactive. The study involved a total of 117 women aged 50-60 years who are postmenopausal. The test group comprised 60 women who participated in general fitness exercise 2-3 times a week (at least 90 min per week), for at least 5 years. The control group consisted of 57 women who did not do any form of movement recreation and led the so-called “sedentary lifestyle”. The test and control groups were interviewed in terms of general health and lifestyle, Goniometric test of peripheral joint mobility and selected clinical tests were also carried out. On the basis of research in the test and control groups, it was found that regular physical activity in women after 50 helps to maintain larger ranges of motion and reduces the severity and incidence of pain in peripheral joints.
Journal
Year
Issue
4
Pages
343–354
Physical description
Contributors
  • Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2bec30db-c171-4025-8dc3-752939ae509c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.