PL EN


2005 | 1 | 27-32
Article title

Zarządzanie przedsiębiorcze w dobie globalizacji – perspektywa kulturowa

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Wydaje się, że w XXI wieku nauki społeczne w coraz większym stopniu zajmować się będą zjawiskiem kształtowania się społeczeństwa globalnego. Rzeczywistość zglobalizowana, w wyniku intensywnych przemian społeczno-gospodarczych staje się faktem nie podlegającym dyskusji. Działalność gospodarcza, poprzez radykalne zmniejszenie kosztów komunikacji i zmniejszenie barier przepływu kapitału, przybiera obecnie nowe, globalne formy funkcjonowania. Jest zatem oderwana od ograniczeń narzucanych przez systemy państwowe. Można już mówić o rynku globalnym, przedsiębiorstwach globalnych, handlu globalnym, finansach globalnych, a coraz częściej nawet globalnym rynku pracy...
Contributors
author
References
 • Bartnicki M., Dyduch W., Przedsiębiorczość – element kultury organizacyjnej, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Nr 3-4/2002.
 • Bombiak E., Pożądany wzorzec, Personel 1-15 lutego 2003.
 • Clarke L., Zarządzanie zmianą, Gebethner i Ska, Warszawa 1997.
 • Cziomer E., Zyblikiewicz L. W., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2001.
 • Drucker P. F.,Innowacja i przedsiębiorczość, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992.
 • Drucker P. F., Menedżer skuteczny, Nowoczesność, Warszawa 1994.
 • Drucker P. F., Myśli przewodnie Druckera, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2002.
 • Drucker P. F., Praktyka zarządzania, Nowoczesność, Warszawa 1998.
 • Drucker P. F., Zarządzanie w czasach burzliwych, Nowoczesność, Warszawa 1995.
 • Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Nikołajew J., Pucek Z., Społeczeństwo w procesie zmian, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 1999.
 • Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
 • Golińska-Pieszyńska M., Przedsiębiorca i przedsiębiorczość – ewolucja pojęć, M. Trocki, K. Krajewski, Przedsiębiorczość w Polsce w perspektywie z integracją Europejską, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2003.
 • Hasselbein F., Goldsmith M., Beckhard R., Lider przyszłości, Bussines Press, Warszawa 1997.
 • Kamiński R., Kultura organizacyjna sprzyjająca innowacyjności w przedsiębiorstwie, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Nr 2/2002.
 • Kaprowicz E., Menedżerowie w nowych rolach, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Nr 2/2002.
 • Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, Warszawa 2000.
 • Łucewicz J., Socjologiczne spojrzenie na organizację, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 • Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1998.
 • Masłyk-Musiał E., Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1996.
 • Olszewski A., Pora na zespoły, Personel 16-31 stycznia 2003.
 • Pacholski M., Słaboń A., Słownik pojęć socjologicznych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1997.
 • Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 • Pietrzkiewicz T., Systemy wartości i kodeksy etyczne w gospodarce, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 1997.
 • Praca zbiorowa pod red. Marcinkowskiego A., Kapitalizm po polsku. Przedsiębiorca, organizacja, kultura, Księgarnia Akadmiska, Kraków 1996.
 • Praca zbiorowa pod red. J. Dietla, W. Gasparskiego, Etyka biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Sikorski Cz., Kultura organizacyjna, Wydawnictwo C H Beck, Warszawa 2002.
 • Sułkowski Ł., Czy kultury organizacyjne zmierzają do unifikacji?, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Nr 1/2002.
 • West M. A., Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2becc9be-96d9-414d-9172-72005fdee713
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.