PL EN


2015 | 4 | 2 | 163-175
Article title

Struktura terminowa stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce

Content
Title variants
EN
The Term Structure of Interest Rates in The Polish Interbank Market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych poświęconych weryfikacji hipotezy oczekiwań struktury terminowej stop procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce. Badania oparto na dwuwymiarowym modelu VAR, którego poszczególne równania odzwierciedlają spread stop procentowych oraz zmianę stopy zwrotu dla depozytów o krótszej zapadalności. Jako materiał badawczy wykorzystano szeregi czasowe stop referencyjnych WIBOR dla depozytów o zapadalności 3, 6, 9 i 12 miesięcy z okresu styczeń 2003–grudzień 2009 udostępnionych przez Thomson Reuters. Uzyskane wyniki wskazują, że spread stop procentowych jest przyczyną w sensie Grangera dla przyszłych zmian stop zwrotu depozytów o krótszym terminie zapadalności we wszystkich przypadkach. Wyniki analiz sugerują, że stopy procentowe w okresie badawczym zachowywały się zgodnie z hipotezą oczekiwań.
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
163-175
Physical description
Contributors
 • Struktura terminowa stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce Mgr, Zakład Ekonometrii, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska, ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin,, aneta.klodzinska@tu.koszalin.pl
References
 • Campbell J. Y., Shiller R. J. (1991), Yield Spread and Interest rates movements: A Bird’s Eye View, „Review of Economic Studies”, Vol. 58.
 • Cuthbertson K. (1996), The Expectations Hypothesis of the Term Structure: The UK Interbank Market, „Economic Journal”, Vol. 106, No. 436.
 • Cuthbertson K., Bredin D. (2001), Risk Premia and Long Rates in Irelan, „Journal of Forecasting”, Vol. 20, No. 6.
 • Fabozzi F. J. (2000): Rynki obligacji. Analiza i strategie. Wydawnictwo Finansowe WIG-PRESS, Warszawa.
 • Johansen S. (1988), Statistical Analysis of Cointegraction Vectors, „Journal of Economic Dynamics and Control”, Vol. 2.
 • Konstantinou P. T. (2005), The Expectation Hypothesis of the Term Structure: A Look at the Polish Interbank Market, „Emerging Markets Finance and Trade”, Vol. 41.
 • Miłobędzki P., Blangiewicz M. (2009), The Rational expectations Hypothesis of the Term Structure at the Polish Interbank Market, „Przegląd Statystyczny”, nr 1.
 • Raport o inflacji 2003, NBP.
 • Raport o inflacji 2005, NBP.
 • Stock J., Watson M. (1988), Testing for Common Trends, „Journal of the American Statistical Association”, Vol. 83, No. 404.
 • Ziarko-Siwek U., Kamiński M. (2003), Empiryczna weryfikacja teorii oczekiwań terminowej struktury stop procentowych w Polsce, „Materiały i Studia”, nr 159.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2bedf794-0e59-44f8-aadc-f13092b9dbab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.