PL EN


Journal
2016 | 4 (54) | 95-107
Article title

An evaluation of the real estate market development with a special consideration of the building process stage

Authors
Content
Title variants
PL
Ocena potencjału rozwoju rynku mieszkaniowego ze szczególnym uwzględnieniem etapów procesu budowlanego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In this article the author attempts to define, parameterize, evaluate and conduct a synthetic analysis of development potential in the area of the regional real estate market. The scope of analysis was defined according to the methodology of real estate quantification accepted by the Central Statistical Office. The Central Statistical Office in defining the process of the real estate market distinguished four research areas. These are the following: planning permissions which were issued, apartments which are under construction, apartments put into use and sales of building-assembly production executed by construction companies. The conducted research enables to evaluate the development of particular provinces in the area of the real estate market. The above mentioned evaluation, which depicts the potential of the regional residential market, is the starting point for the synthetic analysis of the obtained results. Simultaneously it enables to indicate changes in the development potential of local real estate markets.
Journal
Year
Issue
Pages
95-107
Physical description
Contributors
author
References
  • Forys I., 2006, Społeczno-gospodarcze determinant rozwoju rynku mieszkaniowego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
  • Hozer J., 2006, Wycena nieruchomości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  • Kubus M., 2016, Locally regularized linear regression in the valuation of real estate, Statistics in Transition New Series, vol. 17, no. 3. pp. 1-10.
  • Kucharska-Stasiak E., 2000, Nieruchomości a rynek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 29-50.
  • Mach Ł., 2015, Analiza potencjału infrastruktury mieszkalnictwa oraz jej wpływ na zrównoważony rozwój regionalny ze szczególnym uwzględnieniem RPO Województwa Opolskiego 2014-2020, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, tom 13, nr 4, s. 81-88.
  • Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., 2011, Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, pp. 359-398.
  • Panek T., 2009, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, pp. 57-104
  • Strahl D. (red.), 2006, Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, pp. 160-182.
  • Suchecki B., 2010, Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, pp. 56-69.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2bf0bf23-9f88-41e1-a2ad-eb4a46445fbd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.