PL EN


2017 | 20 | 1(74) | 81-86
Article title

System Całościowej Identyfikacji w branży transportowej – działania przedsiębiorstw a oczekiwania ich klientów (część II)

Title variants
EN
Corporate Identity in the transport sector – companies' activities vs. expectations of their customers (part II)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto rozważania na temat systemów Całościowej Identyfikacji funkcjonujących w mikro- i małych przedsiębiorstwach transportowych w Polsce oraz wpływu tych systemów na pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie z nimi stałej współpracy. Celem autorów było również wyróżnienie elementów systemu CI najczęściej wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa transportowe, a także wyjaśnienie specyfiki zarządzania owym systemem na podstawie zrealizowanego przez J. Pycia badania klientów metodą ankiety bezpośredniej. W artykule omówiono także potencjalne kierunki rozwoju firm transportowych pod kątem ich systemu CI. Artykuł podzielony został na dwie części. Część pierwsza ukazała się w numerze 3/2016 (jesiennym) kwartalnika „Pieniądze i Więź”.
EN
The article discusses the Corporate Identity (CI) systems in micro- and small transport enterprises in Poland, and the impact of these systems on the acquisition of new customers and maintaining cooperation with them. The aim of the authors was also to distinguish the elements of CI that are most often used by transport companies. The specificity of the management of the CI system is explained basing on the survey of customers carried out by J. Pyc. The article also discusses potential directions of the development of CI system in transport companies. The article has been divided into two parts. The first part was published in the autumn issue of 2016 (3/2016) of the quarterly "Money and Social Bond."
Year
Volume
20
Issue
Pages
81-86
Physical description
Dates
published
2017-04
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Marketingu i Handlu, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń, Poland, dawid.jan.szostek@gmail.com
References
 • Altkorn J., Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
 • Cornelissen J., Corporate image: an audience centred model, „Corporate Communications: An International Journal” 2000, nr 2.
 • Dąbrowski T., Reputacja przedsiębiorstwa. Tworzenie kapitału zaufania, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2010.
 • Dowling G. R., Corporate Reputation: Should You Compete on Yours?, „California Management Review” 2004, nr 3.
 • Dziuba Ł., Historie rebrandingów #1 Pepsi Co, http://www.rebrandblog.pl/historierebrandingow-1-pepsi-co [03.02.2016].
 • Grzybek M., Zarządzanie relacjami z interesariuszami jako jeden z elementów społecznej odpowiedzialności biznesu, http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/zarzadzanie-relacjami-z-interesariuszamijako-jeden-z-elementow-spolecznejodpowiedzialnosci-biznesu/ [03.02.2016].
 • Jabłoński A., Nowe logo UMK – wywiad z autorem, Szymonem Salińskim, o tworzeniu identyfikacji wizualnej, http://arturjablonski.com/nowe-logoumk/ [05.02.2016].
 • Kaczmarczyk S., Pałgan R., Marketing w przedsiębiorstwie. Ujęcie zarządcze i systemowe z przykładami, ODDK, Gdańsk 2005.
 • Kall J., Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001.
 • Karwat M., Podstawy socjotechniki, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014.
 • Keller J. i in., Zarys dziejów religii, Iskry, Warszawa 1986.
 • Kocoń P., Tożsamość organizacji i kultura organizacyjna – definicje i relacje, „Ekonomia i Zarządzanie” 2009, nr 1.
 • Kublik A., BP zapłaci aż 18,7 mld dol. za wyciek ropy w Zatoce Meksykańskiej, http://wyborcza.biz/biznes/1,147744,18292761,BP_zaplaci_az_18_7_mld_dol__za_wyciek_ropy_w_Zatoce.html [27.08.2016].
 • Lurker M., Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, Znak, Kraków 1994.
 • Nikodemska-Wołowik A., T.P. Górski, M. Wołowik, Nie tylko logotyp. Wyróżnienie i przynależność w biznesie, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz-Gdańsk 2004.
 • Pyć J., System Całościowej Identyfikacji przedsiębiorstwa branży transportowej na przykładzie Mega-Trans Janusz Pyć (praca licencjacka, niepublikowana, obroniona 11.07.2016 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Iniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu).
 • Rebranding – co to znaczy i na czym polega?, http://alterweb.pl/-na-czym-polegarebranding [03.02.2016].
 • Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000.
 • Stefańska M., Wizualizacja, [w:] Komunikowanie się w marketingu, pod. red. H. Mruka, PWE, Warszawa 2004.
 • Szostek D., Wykorzystywanie wyników badań opinii pracowników w kształtowaniu wewnętrznego wizerunku przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego (praca doktorska, niepublikowana, obroniona 4.07.2011 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu).
 • Trejderowski T., Sociotechnika. Podstawy manipulacji w praktyce, Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia, Warszawa 2009.
 • Włoszczyński A.L., Logo sygnet logotyp, http://www.e-alw.eu/varia/logo.pdf [28.01.2016].
 • Wołowik M., Sztuka identyfikacji, [w:] Komunikacja marketingowa, pod. red. M. Rydla, ODDK, Gdańsk 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2bf9168f-6f6e-4818-8b57-e1b04d9ed01d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.