PL EN


2012 | 13-14 | 276-293
Article title

La Televisione Italian: Bezkresy hedonizmu i zabawy

Content
Title variants
EN
La Televisione Italiana: the Vastness of Hedonism and Playfullness
Languages of publication
Abstracts
EN
Everybody agrees, that historic cultural heritage of Italy is considered as important. Some aspects of Italian mass culture, however, might be considered as controversial, therefore they become the subject of critical analysis. Italian television is considered as particularly controversial because it exploits hedonistic and playful aspects of contemporary culture. It often concentrates on primitive eroticism. In Italian television, they often show young naked women. They reveal instrumental approach towards women. Of course, their approach is controversial and should be analyzed from the perspective of ethics. There are different dangers connected with their primitive, hedonistic approach. What are they? What is their source? What is the role of Italian television in Italian culture? Ii it as powerful as the mass media in other countries? Undoubtedly, we should answer the above questions if we want to understand Italians. We should boldly analyze the controversial aspects of hedonistic elements in Italian television broadcasting in order to understand contemporary Italian culture.
Keywords
Year
Volume
Pages
276-293
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
References
 • 1 Władysław Tatarkiewicz, Historiafilozofii, t. 1. Warszawa 1997, s. 81.
 • 2 Tamże, s. 140.
 • 3 Maciej Ulita, Pragmatyczny hedonizm, www.racjonalista.pl, (data dostępu: 07.10.2011).
 • 4 Władysław Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć. Warszawa 1976, s. 378.
 • 5 Zob. Johan Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źrodło kultury. Warszawa 1985.
 • 6 Antonina Kłoskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 1964, ss. 300, 303.
 • 7 Zob. Paolo Vidali, Il sistema televisivo in Italia dal dopoguerra ad oggi, [w:] La storia italiana del Novecento, Serrada 2003 – tekst dostępny na: www. paolovidali.it, (data dostępu: 07.10.20110).
 • 8 Tamże, s. 4.
 • 9 Martin Clark, Współczesne Włochy. 1871 – 2006, Warszawa 2009, s. 566.
 • 10 Tamże, s. 630.
 • 11 Zob. Wideokracja. Basta apparire, film dokumentalny, Erik Gandini (reż.), 2009, (film dostępny na płytach DVD). 12 Raport pt. Monopolisation of the Electronic Media and Possible Abus. of Power in Italy, (tekst dostępny na stronie: www. coe.int).
 • 13 Freedom Hous. ha definito tale potere come „una nuova forma di totalitarismo”, zob.: www.unimondo.org/guide/informazionee- cultura/mass-media, Il „caso” italiano, (data dostępu: 20.10.2011).
 • 14 Zob. Wideokracja. Basta apparire, film dokumentalny.
 • 15 Magdalena Krzpiet, Fenomen ekshibicjonizmu w telewizji, Krakow 2005.
 • 16 Lo stacchetto – jest to mniej więcej 30 sekundowy układ taneczny, ktory ma umilać czas publiczności, (patrz: Wideokracja).
 • 17 Tamże.
 • 18 Roberto Romano, La televisione Italiana fra velinismo e presenzialismo, patrz: www.informazioneweb.org/societa, (data dostępu: 24.06.2011).
 • 19 Tamże.
 • 20 Zob.: Wideokracja.
 • 21 Tamże.
 • 22 Trzeba oczyścić włoską telewizję. Wywiad Giuli Camin z Lorellą Zanardo, patrz: www.cafebabel.pl/article, (data dostępu: 25.06.2011).
 • 23 Tamże.
 • 24 Justyna Ryczek, Piękno w kulturzeponowoczesnej, Krakow 2006, s. 132.
 • 25 Francesca Guadagno, La TV Italiana di veline e voyerismo e politically (in)correct, patrz: www.iljournal.it, (data dostępu: 25.06.2011).
 • 26 Tamże, określenie wzięte z tekstu F. Guadagno.
 • 27 Tamże.
 • 28 Tamże.
 • 29 Określenie wzięte z rozmowy Renato Franco z Lilli Gruber, patrz: www. donnedellarealta.wordpress.com, (data dostępu: 30.06.2011).
 • 30 Tamże.
 • 31 Media e Minori. La TV Italiano poco adatta ai Bambini, patrz: www. key4biz.it/news. (data dostępu: 25.06.2011).
 • 32 Andrzej Szahaj, Postmodernizm
 • w kulturze wspołczesnej, Bydgoszcz 2001,
 • s. 40-41.
 • 33 Anna Czerner, Elżbieta Nieroba, Od subkultury Straight Edge do ruchow na rzecz seksualnej abstynencji. Transgresyjne formy sprzeciwu wobec erotyzacji sfery publicznej, [w:] Studia kulturoznawcze. Erotyzm, groza,okrucieństwo – dominanty wspołczesnej kultury, Magdalena Kamińska i Adam Horowski (red.), Poznań 2008,s. 124.
 • 34 Umberto Eco, Dopiski namarginesie „Imienia Roży”, [w:] Imię Roży,Warszawa 2011, s. 736-737.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2bfa0ce2-00b4-4cb9-b5c9-57f598231920
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.