PL EN


2016 | 15 | 8-16
Article title

Przedmiot i rzecz

Content
Title variants
EN
An object and a thing
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Keywords
Year
Issue
15
Pages
8-16
Physical description
Contributors
 • Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk, Warszawa
References
 • Bal, Mieke. „Wystawa jako film,” tłum. Karolina Kolenda. W Display. Strategie wystawiania, red. Maria Hussakowska i Ewa M. Tatar, 105-131. Kraków: Universitas, 2012.
 • Domańska, Ewa. „Problemy rzeczy we współczesnej archeologii.” W Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, red. Jacek Kowalewski, Wojciech Piasek i Marta Śliwa, 27-60. Olsztyn: Colloqia Humaniorum, 2008.
 • Jedlińska, Eleonora. Powszechna wystawa światowa w Paryżu w 1900 roku. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2015.
 • Drexlerowa, Anna. Wystawy wytwórczości Królestwa Polskiego. Warszawa: Oficyna Naukowa, 1999.
 • Drzewiecka, Teodora . „Świat kobiety.” Bluszcz nr 1 (1939): 11-13.
 • Dwudziestopięciolecie Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie 1875-1900. Warszawa: Druk. i Litografia Jana Cotty, 1901.
 • Heidegger, Martin. Pytanie o rzecz. Tłum. Janusz Mizera. Warszawa: Wydawnictwo KR, 2001.
 • Heidegger, Martin. „Rzecz.” W Idem, Odczyty i rozprawy, tłum. Janusz Mizera, 159-181. Warszawa: Aletheia, 2007.
 • Ilnicka, Maria. „Gospodarstwo kobiece.” Bluszcz nr 39 (1877): 305-306.
 • Ilnicka, Maria. „Gospodarstwo kobiece.” Bluszcz nr 40 (1877): 313-314.
 • Ilnicka, Maria. „Gospodarstwo kobiece.” Bluszcz nr 41 (1877): 321-323.
 • Ilnicka, Maria. „Wystawa Pracy Kobiet.” Bluszcz nr 45 (1877): 353-355.
 • Ilnicka, Maria. „Wystawa Pracy Kobiet.” Bluszcz nr 46 (1877): 361-363.
 • Ilnicka, Maria. „Wystawa Pracy Kobiet.” Bluszcz nr 47 (1877): 369-371.
 • Ilnicka, Maria. „Wystawa pracy kobiet.” Bluszcz nr 13 (1889): 97-98.
 • Ilnicka, Maria. „Wystawa pracy kobiet w Muzeum Przemysłowo-Rolniczym.” Bluszcz, nr 23 (1889): 179.
 • Ilnicka, Maria. „Wystawa pracy kobiecej w Muzeum Przemysłowo-Rolniczym, cd.” Bluszcz nr 24 (1889): 186-187.
 • K-g., [Józef Koenig]. „Wystawa pracy kobiet.” Tygodnik Ilustrowany nr 329 (1889): 245-246.
 • Irena. „Godziny paryskie. Sztuka gospodarowania.” Bluszcz nr 13 (1939): 13-14.
 • Krajewski, Marek. Szkice z socjologii przedmiotów. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, 2013.
 • Lakoff, George i Mark Johnson. Metafory w naszym życiu. Tłum. Tomasz Krzeszowski. Warszawa: Aletheia, 2011.
 • Leśniakowska, Marta. „Nagie ciało architektury. Pawilon »Praca Kobiet« na Powszechnej Wystawie Krajowej jako dyskurs antropologiczny.” Biuletyn Historii Sztuki nr 4 (2009): 501-524.
 • Litwinowicz-Droździel, Małgorzata. „Wiek ekspozycji. Kilka słów o praktyce dziewiętnastowiecznych wystaw.” Napis, seria XX (2014): 152-162.
 • Mazurkiewicz, Adam. „Mamy tedy nowy sklep....” Pamiętnik Literacki, Tom 106, Nr 2 (2015): 51-70.
 • Mitchell, W.J.T. „Totemizm, fetyszyzm, idolatria.” W Idem, Czego chcą obrazy, tłum. Łukasz Zaremba, 215-223. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2013.
 • Mitchell, W.J.T. „Imperium i przedmiotowość.” W Idem, Czego chcą obrazy, tłum. Łukasz Zaremba, 173-195. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2013.
 • nn, „Kronika tygodnia.” Tygodnik Ilustrowany nr 97 (1877): 279.
 • nn, „Wystawa pracy kobiet.” Bluszcz nr 16 (1889): 128.
 • nn, „Otwarcie wystawy »Świat Kobiety«,” Bluszcz nr 23 (1939): 22.
 • Rancière, Jacques. Dzielenie postrzegalnego. Estetytka i polityka. Tłum. Maciej Kropiwnicki i Janek Sowa. Kraków: Ha!art, 2007.
 • „Wystawa pracy kobiet w Muzeum przemysłowo-rolniczym w Warszawie.” Tygodnik Ilustrowany nr 99 (1877). Okładka.
 • Sikora, Agata. „Jak należy oglądać wystawę, czyli słów kilka o dziewiętnastowiecznej tęsknocie za przejrzystością doświadczenia.” Napis, seria XX (2014): 163-181.
 • Sosnowska, Joanna M. Poza kanonem. Sztuka polskich artystek 1880-1939. Warszawa: IS PAN, 2003.
 • Simmel, Georg. „Problem stylu.” W Idem, Filozofia kultury. Wybór esejów, tłum. Wojciech Kunicki, 177-184. Kraków: Wyd. UJ, 2007.
 • Tygodnik Ilustrowany nr 92 (1877): 205. Ilustracje.
 • Ziębińska-Witek, Anna. „Renesans materialności, czyli powrót obiektów do muzeum.” W Historia - dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, red. Ewa Domańska, Rafał Stobiecki i Tomasz Wiślicz, 217-228. Kraków: Universitas, 2014.
 • Zola, Emil. Wszystko dla pań. Tłum. Zdana Matuszewicz. Warszawa: Czytelnik, 1950.
 • Żywicki, K. R. „Wystawa pracy »dam«.” Prawda nr 23 (1889): 266-7.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2bfded25-6a38-445c-a4c4-e3085b153490
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.