Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 41 | 2 | 39-49

Article title

Dostęp kobiet i mężczyzn do studiów wyższych. Studium porównawcze

Content

Title variants

EN
The access of women and men to higher education. A comparative study

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Istota problemu równości kobiet w zakresie dostępu do szkolnictwa wyższego uległa w ostatniej dekadzie znaczącej restrukturalizacji. W kontekście ilościowym, trudno już mówić o ich dyskryminacji; wręcz przeciwnie – wśród populacji studentów w jej całości kobiety posiadają rosnącą większość. Większość analiz koncentruje się w związku z tym na różnicach w prestiżu instytucji edukacji wyższej, w których studiują kobiety i mężczyźni, jak również na płciowo zróżnicowanym wyborze studiowanych kierunków (dyscyplin). Artykuł przybliża diagnozę znaczącego wzrostu – trwającego już kilku dekad - aspiracji edukacyjnych kobiet.
EN
The essence of the problem of women equality with reference to their access to higher education has undergone a substantial overhaul in the last decade. In the quantity context, it is difficult to refer to the idea of women’s discrimination; just the opposite – among the students’ population as a whole, women are gaining a growing majority. In connection with the above, the majority of analyses concentrate on differences in the prestige of higher education institutions having both sexes as students, as well as on the choice of studies (specialisation) determined by the sex difference. The article deals with the diagnosis of the significant increase of educational aspiration of women, being an issue for the last decades.

Journal

Year

Volume

41

Issue

2

Pages

39-49

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Arkfen D.E. (1998), Historical Dictionary of Women’s Education in the United States, red. L. Eisenmann, Oxford.
 • Ayalon H. (2003), Women and Men Go to University: Mathematical Background and Gender Differences in Choice of Field in Higher Education, „Sex Roles”, nr 5/6, vol. 48.
 • Bradley K. (2000), The Incorporation of Women into Higher Education: Paradoxical Outcomes?, „Sociology of Education”, vol. 73, January, 1-18.
 • Buchmann C., Hannum E. (2001), Education and Stratification in Developing Countries: a Reviev of Theories and Research, „Annual Review Sociological”, nr 27.
 • Coppock V., Haydon D., Richter D. (1995), The Illusions of „Post-Feminism”. New Women, Old Myths, London.
 • Degree Student Head Count: Fall 2009, liczba studentów Harvardu na dzień 15.10.2009, adres internetowy: http://www.provost.harvard.edu/institutional_research/Provost_-_FB2009_10_
 • Sec02_Enrollments.pdf (dostęp: 15.05.2015).
 • Gmerek T., Melosik Z. (2003), Loteria i „szczęśliwy traf” – przyczynek do „socjologii sukcesu życiowego”, [w:] Edukacja i stratyfikacja społeczna, red. T. Gmerek, Poznań 2003.
 • http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-law-
 • schools/harvard-university-03074 (dostęp: 15.05.2015).
 • http://www.ox.ac.uk/about/facts-and-figures/admissions-statistics/undergraduate-
 • admissions-statistics/gender (dostęp: 15.05.2015).
 • Jacobs J.A. (1999), Gender and the Stratification of Colleges, „Journal of Higher Education”, March-April, vol. 70, issue 2.
 • Levine D.U., Levine R.F. (1996), Society and Education, Boston 1996.
 • Melosik Z. (2009), Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy, Kraków.
 • Sadker D., Sadker M. (2004), Gender Bias: From Colonial America to Today’s Classroom, [w:] Multicultural Education. Issues and Perspectives, red. J.A. Banks, C.A. McGee Banks, New York.
 • Smulyan L. (2004), Redefining self and success: becoming teachers and doctor, „Gender and education” 2004, nr 2, vol. 16.
 • OECD, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=RGRADSTY# (dostęp: 15.05.2015).
 • Titkow A. (2007), Tożsamość polskich kobiet. Ciągłość, zmiana, konteksty, Warszawa 2007.
 • The American Women 2003-2004. Daughters of a revolution – Young Women Today, red. C.B. Costello, V.R. Wight, A.J. Stone, New York 2003.
 • Watson C.M., Quatman T., Edler E. (2002), Career Aspirations of Adolescent Girls: Effects of Achievement Level, Grade, and Single-Sex School Environment, „Sex Roles” May, vol. 46.
 • World Atlas of Gender Equality in Education, 2012, wersja on-line: http://www.uis.unesco.org/
 • Library/Documents/world-atlas-gender-equality-education-2012-en.pdf (dostęp: 15.05.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2c00da47-c7f8-4254-9e0d-e53e73429ff0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.