PL EN


2002 | 1 | 110-112
Article title

Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu jasielskiego, z rekopisów Autora wydali i własnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie, Kraków : Muzeum Narodowe, 2001 : [recenzja]

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Issue
1
Pages
110-112
Physical description
Dates
published
2002
Contributors
author
 • Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
References
 • Por. Spis prac Stanisława Tomkowicza, zestawił Jerzy Szabłowski, „Rocznik Krakowski”, t. XXV, 1934, s. 1 6 3-183
 • J. Remer, Stanisław Tomkowicz. Sylweta konserwatora, „Ochrona Zabytkow Sztuki”, 1930/31, cz. I, s. 3 4 -5 1 .
 • Por. J. Lewicki, rec. pracy Kazimierz Stronczyński. Dziennik p o d ro ży 1844, „Ochrona Zabytkow” 1998, nr 2, s. 188-189
 • J. Lewicki, Inwentaryzacja zaby tkow w okresie dwudziestolecia międzywojennego, „Ochrona Zabytkow” 1999, nr 4, s. 3 8 2 -3 8 3 .
 • S. Tomkowicz, Inwentaryzacja zab y tk ow Galicji Zachodniej: I. Powiat grybowski, „Teka Grona Konserwatorow Galicji Zachodniej”, t. I, 1900, s. 9 5 -1 6 5 ; tenże
 • S. Tomkowicz, Inwentaryzacja zaby tkow Galicji Zachodniej: II. Powiat gorlicki, tamże, s. 167 -3 1 9 ;
 • S. Tomkowicz, Inwentaryzacja zaby tkow Galicji Zachodniej: III. Powiat krakowski, tamże, t. II, 1906, s. 1-3 1 8 , 3 6 5 -3 6 7 ;
 • S. Tomkowicz, Zabytki sztuki w klasztorze karmelitanek na Wesołej w Krakowie, „Rocznik Krakowski”, t. XII, 1910, s. 1-22;
 • S. Tomkowicz oraz L. Lepszy, Zabytki sztuki w Polsce: I. Krakow. Kościoł i klasztor oo. Dominikanow, Krakow 1924.
 • Por. L. Lepszy, Inwentaryzacja zaby tkow sztuki na ziemiach Polski, „Rocznik Ilustrowany Towarzystwa Sztuk Pięknych w Krakowie” 1923, s. 13-18;
 • A. Bastrzykowski, Zabytki kościelnego budownictwa drzewnego w diecezji sandomierskiej, Krakow 1930.
 • K. Malinowski, „Aby pamiątki uczynić powszechnie wiadomymi i wieczno trw a łym i...” (w:) Spis zaby tkow architektury i budownictwa, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytkow, Seria A, t. 1, Warszawa 1964,
 • s. XXIV-XXVII;
 • S. Tomkowicz, Znaczenie i zadania inwentaryzacji za b y tk ow w Polsce, „Ochrona Zabytkow Sztuki”, Warszawa 1930/31, cz. 2, s. 410.
 • Bp W. Wojcik, Ks. Jan Wisniewski (1 8 7 6 -1 9 4 3 ), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 6, 1963, s. 2 7 9 -2 9 5 ;
 • Bp W. Wojcik, ks. J o ze f Rokoszny (1 8 7 0-1931), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 10, 1965, s. 2 8 1 -2 9 3 .
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0029-8247
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c022b6b-52a5-4bce-a667-ad9ddeedefff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.