PL EN


2013 | 17 | 77–92
Article title

Spatium initii i spatium transitionis w obrazach Bogdana Kraśniewskiego

Content
Title variants
EN
Spatium initii and spatium transitionis in paintings of Bogdan Kraśniewski
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This essay shows drawings and paintings of Bogdan Krasniewski (artist from Toruń) compared to idea of betwixt and between made by Victor Turner, concept of Dark night of the Soul Saints` John of the Cross and theory of positive disintegration compile by Kazimierz Dąbrowski . This confrontation present space in Kraśniewski's paintings not only as material space, but more as space of internal growth, spiritual progress. This way of progress is divided into two parts: spatium initiati – where man chooses between material or spiritual way of life and spatium transitionis where took place constant progress. This article shows how that spaces function in art of Krasniewski
PL
Artykuł prezentuje twórczość plastyczną Bogdana Kraśniewskiego (artysty z Torunia) i jej związki z opisywanym szczegółowo przez Victora Turnera pojęciem fazy liminalnej, koncepcją „nocy ciemnej” św. Jana od Krzyża oraz teorii dezintegracji pozytywnej, stworzonej przez Kazimierza Dąbrowskiego. Takie zestawienie pokazuje, że przestrzeń w twórczości Kraśniewskiego można rozumieć nie tylko w znaczeniu fizycznym, lecz również jako przestrzeń wewnętrznego wzrostu i duchowego rozwoju. Rozwój ten podzielony jest na dwie części: spatiuminitiati, gdzie człowiek dokonuje wyboru między życiem skupionym na sferze cielesnej albo na duchowej, oraz spatiumtransitionis, gdzie ma miejsce ciągły progres. Artykuł pokazuje, jak te dwie przestrzenie funkcjonują w twórczości Kraśniewskiego.
Contributors
  • Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń, nn.ichtios@gmail.com
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c045767-8506-4b53-b4c7-fd026b24b17e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.