PL EN


2014 | 5 | 2 | 375-383
Article title

Wiedza potoczna: pomoc czy przeszkoda? Eye-trackingowa analiza rozwiązań zadania z zakresu nauk przyrodniczych

Content
Title variants
EN
Everyday Life Experience: an Aid or an Obstacle? An Eye-tracking Analysis of the Answers to a Science Problem
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł stanowi kontynuację analizy badań, których opis zamieszczony został w niniejszym wydawnictwie w artykule Różnice w rozwiązywaniu problemów fizycznych przez nowicjuszy i ekspertów (Wcisło, Błasiak i inni). Przedmiotem analiz są różnice w rozwiązywaniu problemów matematyczno-fizycznych między nowicjuszami a ekspertami. Wykorzystując rezultaty tego samego eksperymentu z wykorzystaniem technologii eye-trackingowej, lecz stosując inną metodologię badań, przedstawiamy dalsze analizy wyżej wspomnianych wyników. Poszukujemy przyczyn tak dużej liczby błędnych odpowiedzi do zadania. Odpowiadamy na pytanie, czy wiedza potoczna stanowi pomoc, czy przeszkodę w rozwiązaniu tego zadania. Twierdzimy, że przyczyna słabej rozwiązywalności zadania tkwi głębiej – w przeszkodach epistemologicznych związanych z rozumieniem pojęcia funkcji oraz w sposobie wykorzystania wiedzy potocznej i szkolnej, a także w umiejętności utrzymania tzw. dyscypliny myślenia.
EN
The paper presents a further analyses of the research results described in the article Differences in Solving Physics Problems by the Beginners and Experts(Wcisło, Błasiak et alt., here). It also focuses on differences among experts and non-experts in answers to the same science multiply problem with the only one correct answer. Using the same eye-tracking technology but alternative approach to the data analysis we try to find out the reasons of choosing wrong answers by the majority of study participants. We pose the question: Is the everyday life experience an aid or an obstacle to solve a science problem? The research results seem to provide the answer. The crux of solving that kind of problems successfully are: discipline of thinking, overcoming epistemological obstacles connected with understanding the notion of function and the proper usage of the everyday life experience and school knowledge.
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
375-383
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
  • Błasiak W. (2011), Rozważania o nauczaniu przyrody, Kraków.
  • Dylak S. (2000), Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa kształcenia nauczycieli, „Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej”, numer specjalny.
  • Klakla M. (2003), Dyscyplina i krytycyzm myślenia jako specyficzny rodzaj aktywności matematycznej, „Studia Matematyczne Akademii Świętokrzyskiej” 10.
  • Krajna A., Małkiewicz E., Sujak-Lesz K. (2005), Wiedza potoczna ucznia i jej wykorzystanie w edukacji [w:] Wokół pedagogiki ucznia w centrum, MarMar Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
  • Lai M.L., Tsai M.J., Yang F.Y., Hsu C.Y., Liu T.C., Lee S.W.Y., Lee M.H., Chiou G.L., Liang J.C., Tai C.C. (2013), A review of using eye-tracking technology in exploring learning from 2000 to 2012.
  • Podstawa programowa (2009), MEN, Warszawa.
  • Sierpińska A. (1992), On understanding the notion of function [w:] The Concept of Function. Aspects of Epistemology and Pedagogy, red. E. Dubinsky, G. Harel, MAA Notes, vol. 25.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c0589bb-5c7f-4bec-98a8-c169dd976e26
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.