PL EN


Journal
2018 | 47 | 2 | 437-450
Article title

Zależność zaburzeń mowy i osiągnięć szkolnych uczniów klas III szkoły podstawowej

Authors
Content
Title variants
EN
The Relationship Between Speech Disorders and a Child’s Academic Performance among the Third-Grade Students of Primary School
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące porównania wyników w nauce osiąganych w szkole przez uczniów, którzy mają zaburzenia mowy oraz wyników dzieci, które takich zaburzeń nie mają. Badania zostały przeprowadzone na podstawie „Logopedycznego Testu Przesiewowego Dla Dzieci w Wieku Szkolnym” (Grabias, Kurkowski i Woźniak 2007). Wyniki badań porównano z ocenami końcoworocznymi oraz wynikami ankiet, w których nauczyciele ocenili osiągnięcia szkolne dzieci. Podjęty problem badawczy jest istotny nie tylko dla logopedów, ale również dla pedagogów i pracowników oświaty.
The article presents the results of study concerning the comparison between the academic results obtained at school by students suffering from speech disorders and those achieved by children without such impairments. The study was conducted based on “The Logopedic Screening Test for School-Age Children” ([Logopedyczny Test Przesiewowy dla dzieci w wieku szkolnym], Grabias, Kurkowski and Woźniak, 2007). The results of the testing were compared with the end-of-year grades as well as with the results of the questionnaire in which the teachers assessed the children’s academic performance. The question explored in the study is crucial not only for logopedists but also for teachers and education workers.
Journal
Year
Volume
47
Issue
2
Pages
437-450
Physical description
Dates
published
2020-08-27
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Studia Doktoranckie, Wydział Humanistyczny
References
 • Grabias S., 2012, Teoria zaburzeń mowy. Perspektywy badań, typologie zaburzeń, procedury postępowania logopedycznego, [w:] Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, red. S. Grabias, M. Kurkowski, Lublin.
 • Grabias S., 2000, Mowa i jej zaburzenia, „Logopedia”, nr 28.
 • Grabias S., Kurkowski Z.M., Woźniak T., 2007, Logopedyczny Test Przesiewowy dla Dzieci w Wieku Szkolnym, Lublin.
 • Kaczmarek B., 1998, Mózg, język, zachowanie, Lublin.
 • Kaczmarek L., 1966, Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin.
 • Kania J.T., 2001, Szkice logopedyczne, Lublin.
 • Kielar-Turska M., 1989, Mowa dziecka. Słowo i tekst, Kraków.
 • Krasowicz-Kupis G., 2004, Rozwój sprawności językowej dziecka: teoria i praktyka, Lublin.
 • Mystkowska H., 1970, Właściwości mowy dziecka sześcio-siedmioletniego, Warszawa.
 • Piaget J., 2005, Mowa i myślenie dziecka, Warszawa.
 • Pluta-Wojciechowska D., 2017, Dyslalia obwodowa: diagnoza i terapia logopedyczna wybranych form zaburzeń, Bytom.
 • Pruszewicz A., 1992, Foniatria kliniczna, Warszawa
 • Sawa B., 1990, Dzieci z zaburzeniami mowy, Warszawa.
 • Słodownik-Rycaj E., 1998, Rozwijanie mowy komunikatywnej dziecka, Warszawa.
 • Sołtys-Chmielowicz A., 2013, Zaburzenia artykulacji. Teoria i praktyka, Kraków.
 • Wygotski L., 1989, Myślenie i mowa, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c0e0354-8487-47a1-980a-fe5719a67bb8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.