PL EN


2014 | 2(14) | 15-26
Article title

Mediolingwistyka. Teoria. Metodologia. Idea

Content
Title variants
EN
Medialinguistics. Theory. Methodology. Ideas
Languages of publication
Abstracts
EN
The article presents the main theoretical and methodological assumptions of ‘medialinguistics’ – a subdiscipline of linguistics, whose research concentrates on linguistic features found in the media. Such an approach is based on cultural linguistics, cognitive semantics, cultural media studies as well as a critical analysis of discourse.
Contributors
 • Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej, Katedra Mediów i Badań Kulturowych, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska, bosko@up.krakow.pl
References
 • Bartmiński J., 2008, Wartości i ich profile medialne, w: Kamińska-Szmaj I., Piekot T., Poprawa M., red., „Oblicza Komunikacji”, nr 1, Ideologie w słowach i obrazach.
 • Bauer Z., 2009, Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia. Teoria. Praktyka, Kraków.
 • Gajda S., 2000, Media – stylowy tygiel współczesnej polszczyzny, w: Bralczyk J., Mosiołek-Kłosińska K., red., Język w mediach masowych, Warszawa.
 • Gwóźdź A., 2010, Kino po kinie. Film w kulturze uczestnictwa, Warszawa.
 • Kępa-Figura D., Nowak P., 2006, Językowy obraz świata a medialny obraz świata, w: „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 1–2.
 • Kita M., 2010, Składniki językowego tygla medialnego, w: Karwatowska M., Siwiec A., red., Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku, Chełm.
 • Lisowska-Magdziarz M., 2008, Media powszednie. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku, Kraków.
 • Markowski M.P., 2006, O reprezentacji, w: Markowski M.P., Nycz R., red., Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, Kraków.
 • Nowak P., Tokarski R., 2007, Medialna wizja świata a kreatywność językowa, w: Nowak P., Tokarski R., red., Kreowanie światów w języku mediów, Lublin.
 • Skowronek B., 2013, Mediolingwistyka. Wprowadzenie, Kraków.
 • Van Dijk T.A., 2003, Dyskurs polityczny i ideologia, w: „Etnolingwistyka”, nr 15.
 • Wilk E., 2007, Dyskurs kultury – dyskurs języka. O ważnej tendencji badań kulturoznawczych, w: „Kultura Współczesna”, nr 1.
 • Żydek-Bednarczuk U., 2013, Dyskurs medialny, w: Malinowska E., Nocoń J., Żydek¬ Bednarczuk U., red., Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej polszczyzny, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c0fa80e-45a5-47e6-86bd-e6bcf39e1608
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.