PL EN


2010 | 9 | 161-207
Article title

Angielskie zapożyczenia fonetyczne i graficzne w polszczyźnie ogólnej przełomu XX i XXI wieku

Content
Title variants
EN
Phonetic and graphic borrowings from English in the Polish language at the turn of the 21st century
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article is to analyse phonetic and graphic mechanisms of the English borrowings adaptation to the Polish language at the turn of the 21st century. The lexemes taken into consideration are collected from Wielki słownik wyrazów obcych (ed. 2003) and Uniwersalny słownik języka polskiego (ed. 2003). However, the author has chosen only those lexemes that are not found in Słownik wyrazów obcych (ed. 1995) and Słownik języka polskiego (ed. 1993). Additionaly, the material has been verifi ed with Trzaski, Everta, Michalskiego encyklopedyczny słownik wyrazów obcych (ed. 1939). In this way the linguistic base constitutes of 299 words. Moreover, the newest phonetic and graphic adaptations of the lexemes borrowed before the year 1995 has been gathered, so the final number of the lexemes is 324. For the sake of clarity, first vowels and then consonants are analysed as far as the phonetic adaptation is concerned. Next, the graphic and phonetic-graphic mechanisms are described in detail. The final stage is the analysis of the semantic fields in which the newest English borrowings appear the most frequently.
Year
Volume
9
Pages
161-207
Physical description
oryginalny artykuł naukowy
Dates
published
2010
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Cyran W., Mechanizm zapożyczania wyrazów w języku polskim, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 1974, t. XX.
 • Mańczak-Wohlfeld E., Analiza dekompozycyjna zapożyczeń angielskich w języku polskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego. Prace Językoznawcze, z. 235, Kraków 1992.
 • Mańczak-Wohlfeld E., Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim, Kraków 1995.
 • Mańczak-Wohlfeld E., Uwagi o wpływie języka angielskiego na polszczyznę końca XX w., „Język Polski” 1993, LXXIII.
 • Rybicka H., Losy wyrazów obcych w języku polskim, Warszawa 1976.
 • Sękowska E., Funkcjonowanie nowszych zapożyczeń angielskich we współczesnej polszczyźnie. Wybrane zagadnienia, „Poradnik Językowy” 1993, z. 5.
 • Skorupska-Raczyńska E., Anglicyzmy w Dykcjonarzu Michała Amszejewicza, „Studia Językoznawcze”. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny 2000, t. 6.
 • Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 1–3, Warszawa 1993, wyd. VIII.
 • Słownik wyrazów obcych, red. E. Sobol, Warszawa 1995.
 • Trzaska, Evert, Michalski, Encyklopedyczny słowniki wyrazów obcych, red. S. Lam, Warszawa 1939.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 1–4, Warszawa 2003.
 • Walczak B., Z problematyki wpływów angielskich w polszczyźnie drugiej połowy XIX wieku (rola Henryka Sienkiewicza w recepcji anglicyzmów), „Slavia Occidentalis” 1997, t. 54.
 • Wells J., Longman Pronunciation Dictionary, Pearson Education Longman 2000.
 • Wielki słownik wyrazów obcych, red. M. Bańko, Warszawa 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c13615d-5e87-4c81-a1ab-ec0ee74308b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.