PL EN


2013 | 2 | 113-124
Article title

COACHING NARZĘDZIEM ROZWOJU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW

Content
Title variants
EN
COACHING AS A PROFESSIONAL DEVELOPMENT TOOL
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Żyjemy w czasach, w których liczy się fachowość i profesjonalizm dlatego racje społeczne i osobiste przemawiają aby starać się rozwijać wysokie kwalifikacje zawodowe oraz zabiegać o szansę rozwoju dla siebie i organizacji. Niniejszy artykuł przybliża idee rozwoju pracownika nowoczesną metodą, jaką jest coaching. Można wyodrębnić w nim dwie części. Pierwsza z nich poświęcona jest rozwojowi w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi, w drugiej omówiony został coaching, jako nowoczesna forma wspierania rozwoju pracownika w ujęciu teoretycznym oraz praktycznym.
EN
We are living in the time where competence and professionalism matter, that is why social reasons say that people should try to develop strong professional qualifications and strive for a development change for ourselves and organization. This article introduces the idea of the modern method of employee development, which is coaching. It can be divided into two parts. The first one is dedicated to the development in the context of human resource management and the second one discusses the coaching, as a modern method of employee development in theory and practice.
Year
Issue
2
Pages
113-124
Physical description
Dates
published
2013-12-15
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2007.
 • Augustyn A., Coaching – turbodoładowanie dla pracownika, http://praca.gazeta.pl/gazetapraca/2029020, 74785,4866635. html (pobrano: 18.05.2013r.).
 • Babczyński, B., Nowoczesne formy rozwoju pracownika, www.wup.lodz.pl/files/ciz/ciz_Nowoczesne_formy _rozwoju_pracownika.pdf (pobrano: 30.04.2013r).
 • Berg M. E., Karlsen J. T., Mental models in project management coaching,[w] Engineering Management Journal, numer 19 (3), 2007.
 • Brzeziński Ł., Coaching – receptą na wsparcie w biznesie i rozwój pracowniczy, [w:] Przegląd Naukowo Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa, Poznań, Rok V numer 3/2012 (16).
 • Chung Y. B., Gfroerer M. C. A., Career coaching: practice, training, professional, and ethical issues, The Career Development Quarterly, numer 52 (2), 2003.
 • Czarnecki K., Psychologia zawodowa rozwoju człowieka, Kraków 1998.
 • Dilts R., Od przewodnika do inspiratora, Warszawa 2006.
 • Fryczyńska M., Jabłońska-Wołoszyn M., Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pracowników, Warszawa 2008.
 • Graham H. T., Bennett R., Human Resources Managment 8th Ed., The M.+E. Handbook Series, London 1995.
 • Holiday M., Coaching, mentoring i zarządzanie, Gliwice 2001.
 • International Coach Federation. http://coachu.pl/669-Czym_jest_coaching.html (pobrano: 14.05.2013r.).
 • Kamińska J., Wykorzystanie mentoringu i coachingu w bibliotece jako uczącej się organizacji, http://www.mentoringwbiznesie.pl/mentoring/uploads/Kaminska.Joanna_0507.pdf (pobrano: 30.04.2013r.).
 • Klostowska-Kustosz K., Personel i zarzadzanie, http://www.achieveglobal.pl/zasoby-wiedzy/prasa/ przywodztwo/skuteczny-coaching.html (pobrano: 18.05.2013r.).
 • Król H., Proces szkolenia pracowników, [w:] A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa 2007.
 • Listwan T., Kształcenie kadry menedżerskiej firmy. Wrocław 1993.
 • Lundy O., Cowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2001.
 • Magazyn Coaching, Coach – zawód przyszłości, http://coaching.focus.pl/2013/04/25/coach-zawod-przyszlosci/ (pobrano: 12.05.2013r.).
 • Miąsek D., Life coaching menadżera, http://www.hrnews.pl/CoachingArticle.aspx?id=14 (pobrano:14.05.2013r.).
 • Parsloe E., Coaching i mentoring, Warszawa 1998.
 • Parsloe E., Wray M., Trener i mentor, Kraków 2002.
 • Peterson D., Executive coaching in a cross-cultural context, [w:] Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 2007, numer 59( 4).
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2003.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie - procesy - metody, Warszawa 2007.
 • Ratajczyk A., Filipczuk P., Definicja coachingu, www.iccpoland.pl (pobrano: 14.05.2013r.).
 • Rynek coachingu z dobrymi perspektywami, http://hrstandard.pl/2010/08/03/rynek-coachingu-z-dobrymi-perspektywami/ (pobrano:12.05.2013r.).
 • Rzeczkowski B., Rozwój zawodowy człowieka, http://www.sdsiz.pl/index.php/dla-doradcow-zawodowych/rozwoj-zawodowy-czowieka (pobrano: 28.05.2013r.).
 • Starr J., Coaching, Warszawa 2005.
 • Stocka A., Coaching a rozwój zawodowy pracownika, http://e-szkolenia.org.pl/index.php/publikacje/97-coaching-a-rozwoj-zawodowy-pracownika (pobrano: 28.04.2013r.).
 • Stocka A., Teoretyczne podstawy coachingu, http://e-szkolenia.org.pl/index.php/publikacje/92-teoretyczne-podstawy-coachingu (pobrano: 28.04.2013r.).
 • Stocka A., Wpływ coachingu na rozwój organizacji, http://e-szkolenia.org.pl/index.php/publikacje/98-wplyw-coachingu-na-rozwoj-organizacji (pobrano: 28.04.2013r.).
 • Szczygieł M., Coaching jako narzędzie rozwoju kompetencji przywódczych menedżera, [w:] Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, Warszawa 2008.
 • Thorpe S., Clifford J., Podręcznik coachingu, Poznań 2004.
 • Vickers A., Bavister S., Coaching, Gliwice 2007.
 • Zając C., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Poznań 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c14868b-929d-49fe-a72d-181468e567eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.