PL EN


2014 | 4(12) | 70-85 (16)
Article title

KATOLICYZM A LIBERALIZM. RECEPCJA LIBERALIZMU NA ŁAMACH WSPÓŁCZESNEJ, POLSKIEJ PRASY KATOLICKIEJ (WYBRANE ZAGADNIENIA)

Authors
Content
Title variants
EN
CATHOLICISM AND LIBERALISM. THE RECEPTION OF LIBERALISM IN CONTEMPORARY POLISH CATHOLIC PRESS (SELECTED ISSUES)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The subject of the analysis was the reception of liberalism in selected Polish Catho-lic newspapers – chosen in the context of frequently discussed differences between Polish Catholic communities. After 1989, liberalism was treated as a threat in certain Catholic communities. However, it may be assumed that the criticism concerned the liberalism understood in its stereotypical form. Liberalism was frequently and deeply criticised in “Niedziela” and “Gość Niedzielny.” It was associated with all the imperfec-tion and evil of the contemporary world. The Catholic community related to, among others, “Tygodnik Powszechny” attempted to conduct a dialogue with representative liberal thinkers, frequently emphasising the positive aspects of the most significant liber-al principles. The analysis of contemporary Polish Catholic press confirms the fact that the disputes depicted in the previous decade are still valid. Moreover, it might even be concluded that the rhetoric has sharpened and the boundaries demarcating the Catholic communities in their attitudes to liberalism have become more pronounced.
Keywords
Year
Issue
Pages
70-85 (16)
Physical description
Contributors
author
 • Instytut Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, ul. Podcho-rążych 2/234, 30-084 Kraków, e-mail: atasak@up.krakow.pl
References
 • Bogusławski M., 2014, Wolność sumienia w świeckim państwie. „Tygodnik Powszech-ny” nr 34, http://tygodnik.onet.pl/wiara/wolnosc-sumienia-w-swieckim-panstwie/ l806k (3.12.2014).
 • Chabowski M., 2002, Nauka społeczna Kościoła w świetle prasy katolickiej w Polsce (1989–1995). Wybrane problemy, Wrocław.
 • Czakon T., 2005, Wolność i dobro. Problem wolności w katolickiej filozofii społecznej w Polsce po 1989 roku, Katowice.
 • Dostatni T., 2013, Deficyt szerokości myślenia, „Tygodnik Powszechny”, nr 19. http://tygodnik.onet.pl/wiara/deficyt-szerokosci-myslenia/q34kb (3.12.2014).
 • Draguła A., Nosowski Z., 2008, Nowa wyobraźnia dialogu, „Więź”, nr 1(591).
 • Draus F., 1990, Liberalizm a chrześcijaństwo, „Znak”, nr 425–426.
 • Dylus A., 1995, Spolegliwy przewodnik pokomunistycznego liberalizmu, „Więź”, nr 2(436).
 • Gowin J., 1995, Kościół po komunizmie, Kraków.
 • Gryczyński M., 2009a, Liberał czy libertyn?, „Przewodnik Katolicki”, nr 23.
 • Gryczyński M., 2009b, Liberał liberałowi nierówny, „Przewodnik Katolicki”, nr 22.
 • Hume B., 1994, Kościół nie istnieje sam dla siebie. Refleksje o przyszłości Kościoła w Europie, „Więź”, nr 1(423).
 • Kaźmierczak Ł., 2011, Idea sięgnęła bruku, „Przewodnik Katolicki”, nr 48.
 • Kompendium nauki społecznej Kościoła, 2005, Kielce.
 • Korzekwa M., 2010, Czy istnieje rzeczywistość?, „Przewodnik Katolicki”, nr 14.
 • Korzycki L., 2005, Wolność i odpowiedzialność, „Tygodnik Powszechny”, nr 32.
 • Kowalczyk D., 2003, Czy Bóg jest liberalnym konserwatystą?, „Więź”, nr 12(542).
 • Liberalizm nie dla katolików. Z Lechem Stefanem rozmawiał Krzysztof Jan Dracz, 2005, „Niedziela”, nr 34, http://www.niedziela.pl/artykul/77501/nd/Liberalizm-nie-dla-katolikow (4.12.2014)
 • Łoziński B., 2009, Światopoglądowa wojna, „Gość Niedzielny”, nr 33, http://gosc.pl/doc/ 788591.Swiatopogladowa-wojna/3 (4.12.2014)
 • Łoziński B., 2013, Nowa lewica, „Gość Niedzielny”, nr 20.
 • Marciniak P.R., 1993, Kościół, liberalizm, dialog, „Więź”, nr 10(420).
 • Matejski P., 1996, Liberalizm i socjalizm w świetle społecznego nauczania Kościoła, Kraków.
 • Matyszkowicz M., 2009, Kto obroni rodzinę?, „Gość Niedzielny”, nr 39 http://gosc.pl/ wyszukaj/wydanie/wszystko/b8ea4.GN-39-2009 (4.12.2014).
 • Mazowiecki T., Nosowski Z., 2008, Bez więzi nie da się żyć, „Więź”, nr 2–3(592).
 • Mazur P., 2005, Filozofia luzu, „Niedziela” nr 31, http://www.niedziela.pl/wydruk/ 43449/nd, (4.12.2014).
 • Michalik E., 2006a, Nie bój się liberała, „Gość Niedzielny”, nr 41.
 • Michalik E., 2006b, Dyskretny urok wolnego rynku, „Gość Niedzielny”, nr 49.
 • Mroczkowski I., 1994, Liberalizm a etyka. Refleksje po „Veritas splendor”, „Więź”, nr 7(429).
 • Nosowski Z., 2010, Polskie katolicyzmy, „Więź”, nr 1(615).
 • Nosowski Z., 2014, Dlaczego nie pójdę na tę wojnę, „Więź”, nr 3(657)
 • Novak M., 1993, Liberalizm – sprzymierzeniec czy wróg Kościoła, Warszawa.
 • Nowicki W., 2007, Solidaryzm czy indywidualizm, „Przewodnik Katolicki”, nr 49.
 • Pokorna-Ignatowicz K., 2007, Media katolickie w III RP i ich wkład w budowę polskiej demokracji [w:] Media a demokracja, red. L. Pokrzycka, W. Mich, Lublin.
 • Polak-Pałkiewicz E., 2009, Liberalna kuźnia analfabetów, „Niedziela”, nr 39.
 • Powroźnik J., 2008, Zniewolenie wolnością, „Niedziela”, nr 11.
 • Prusak J., 2010, Krytyka dogmatycznych okopów, „Tygodnik Powszechny”, nr 34.
 • Prusak J., 2011, Nie ma innego Kościoła „Tygodnik Powszechny”, nr 14.
 • Ratajczyk G., 2007, Dobry liberalizm, „Gość Niedzielny”, nr 3.
 • Rau Z., 2008, Zapomniana wolność. W poszukiwaniu historycznych podstaw liberalizmu, Warszawa.
 • Ryś G., 2011, Wiara i wolność, „Tygodnik Powszechny”, nr 20.
 • Sagan W., 2013, Czy liberalizm niszczy rodziny?, „Niedziela”, nr 8.
 • Sepczyńska D., 2008, Katolicyzm a liberalizm, Kraków.
 • Skubis I., 2008, Tolerancja – akceptuje wszystko?, „Niedziela”, nr 20.
 • Sporniak A., 2011, Wieczna pokusa władzy, „Tygodnik Powszechny”, nr 49.
 • Stelmachowski A., 1996, Kościół katolicki w Polsce wobec wyzwań liberalizmu, Lublin.
 • Sowiński S., 2010, Kościelna wieża w nowoczesnym mieście. Spór o Kościół, czyli o prze-strzeń publiczną, „Więź”, nr 11–12(625).
 • Szacki J., 1990, Liberalizm a społeczna nauka Kościoła, „Znak”, nr 425–426.
 • Szacki J., 1994, Liberalizm po komunizmie, Kraków.
 • Szlachta B., 2008, Wokół katolickiej nauki społecznej, Kraków.
 • Warchala M., 2011, Liberalizm po przejściach, „Znak”, nr 671.
 • Węglarczyk K., 2007, Wolność w myśli Jana Pawła II [w:] Wolność i jej granice. Polskie dylematy, red. J. Kloczkowski, Kraków.
 • Wielgus S., 2004, Kapłan wobec ofensywy ideologii neomarksizmu i posmodermnizmu we współczesnym świecie”, „Niedziela”, nr 9.
 • Wielgus S., 2005, Prawo a moralność, „Niedziela”, nr 52.
 • Wróbel S., 2011, Kto się boi religii obywatelskiej?, „Znak”, nr 671.
 • Zięba M., 2003, Chrześcijanie, polityka, ekonomia, Kraków.
 • Zięba M., Nosowski Z., 2012, Kościół między młotem a kowadłem, „Więź” nr 10(648).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c157f45-0c7d-4a31-a015-c6361d96da11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.