Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4(54) | 105-117

Article title

Fees and user charges in large Polish cities

Content

Title variants

PL
Opłaty w budżetach dużych miast w Polsce

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
The aim of this article is to identify the role of fees and user charges in the budgets of large cities (cities with county status) and policies of these entities in this regard. To achieve this goal, the article reviews the research on the importance of fees and user charges in local government finance, and analyses the role of fees and user charges in large cities finances in Poland from 2006 to 2012. The study confirms the global trend observable in different countries, i.e. the increasing importance of revenues from fees and user charges to local government budgets. Secondly, the relative size of revenues from fees and user charges in large cities in Poland are evening out. Thirdly, there are two key areas in terms of service charges: public transport and housing management.
PL
Celem artykułu jest celu określenie roli opłat w budżetach dużych miast (miast na prawach powiatów) i polityki tych podmiotów w tym zakresie. Aby osiągnąć ten cel, w artykule dokonano przeglądu badań dotyczących znaczenia opłat w finansach samorządowych oraz przeprowadzono analizę roli opłat w finansach dużych miast w Polsce w latach 2006–2012. Przeprowadzone badania empiryczne potwierdzają globalny trend, zauważalny w różnych krajach, tj. rosnące znaczenie dochodów opłat do budżetów samorządowych. Po drugie, występuje tendencja do wyrównywania relatywnej wysokości dochodów z opłat w dużych miastach w Polsce. Po trzecie, istnieją dwa obszary istotne z punktu widzenia opłat za usługi: komunikacja miejska i gospodarka mieszkaniowa.

Contributors

 • Katedra Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński

References

 • Besley T., Coate S., 2003, “Centralized versus decentralized provision of local public goods: a political economy approach”, Journal of Public Economics, 87.
 • Będzieszak M., 2012, “Procesy przekształceń form organizacyjnych realizacji zadań przez jednostki samorządu terytorialnego”, in: Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego wobec procesów rozwoju regionów: VIII Forum Samorządowe, Zeszyty Naukowe, 727, Ekonomiczne Problemy Usług, 100, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Bierhanzl E.J., Downing P.B., 1998, “User charges and bureaucratic inefficiency”, Atlantic Economic Journal, 26, 2.
 • Borge L.E., 2000, “Charging for public services: The case of utilities in Norwegian local governments”,Regional Science and Urban Economics, 30.
 • Cremer H., Marchand M., Pestieau P., 1997, “Investment in local public services: Nash equilibrium and social optimum”,Journal of Public Economics, 65.
 • Denek E., Sobiech J., Wolniak J., 2005, Finanse publiczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Drwiłło A., 2006, “Opłaty jako dochody niepodatkowe”, in: C. Kosikowski, E. Ruśkowski (eds.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., 2006, Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Feld L.P., Kirchgässner G., Schaltegger C.A., 2003, Decentralized Taxation and the Size of Government: Evidence from Swiss State and Local Governments, CESIFO Working Paper No. 1087.
 • Fuest C., Kolmar M., 2007, “A theory of user-fee competition”, Journal of Public Economics, 91.
 • Gaudemet P.M., Molinier J., 2000, Finanse publiczne, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Huber B., Runkel M., 2009, “Tax competition, excludable public goods, and user charges”, International Tax and Public Finance, 16.
 • Jastrzębska M., 2005, Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Jastrzębska M., 2012, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K., 2007, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., 2007, Gospodarka samorządu terytorialnego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Owsiak S., 2005, Finanse publiczne – teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Owsiak S. (ed.), 2008, Planowanie budżetowe a alokacja zasobów, Warszawa: PWE.
 • Patrzałek L., 2010, Finanse samorządu terytorialnego, Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Rada Ministrów, 2012, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa.
 • Swianiewicz P., 2011, Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Warszawa: Municipium.
 • Swianiewicz P., 2012, “Polityka samorządów gminnych w zakresie opłat za przedszkola”, Finanse Komunalne, 11.
 • Wagner R.E., 1976, “Revenue structure, fiscal illusion and budgetary choice”, Public Choice, 25.
 • Ziółkowska W., 2005, Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2c1a24b0-ce4e-47a7-bda3-cb9e6baf1881
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.